Zpět na slovníček pojmů

V případě, že se podnikateli nevyplatí pořizovat si kamennou kancelář, může si pronajmout virtuální sídlo se všemi jeho výhodami. Poskytovatel virtuálního sídla pronajímá zákazníkovi klientovi adresu za účelem jejího zápisu do obchodního rejstříku a živnostenského rejstříku, jakožto zákazníkova sídla (nikoliv provozovny). Nerozumí se tím fyzické využívání prostoru, jelikož toto sídlo využívá zároveň více nájemců. Virtuální sídlo se zapíše do obchodního rejstříku jako sídlo společnosti nebo místo podnikání fyzické osoby a dochází na něj korespondence. V sídle pracuje pověřený pracovník pronajímatele, který pravidelně korespondenci přijímá a předává adresátovi. Sídlo s prestižní adresou prohlubuje důvěryhodnost podnikatele vůči obchodním partnerům i zákazníkům. Pověřený pracovník vyřizuje také telefonní hovory. V případě potřeby si nájemce může sjednat schůzku s obchodním partnerem přímo na adrese virtuálního sídla.