A. Ready made společnosti

Vybrat ready-made společnost pro kalkulaci

? Kdy se mění zakladatelská listina?
  • změna obchodní firmy (jména) společnosti
  • přesun sídla firmy mimo Prahu
  • jiný počet jednatelů než 1 - u s.r.o.
  • jiný počet společníků než 1 - jen u s.r.o. založených do roku 2013 včetně
  • jiný počet členů představenstva než 1 v případě jediného akcionáře, než 3 v případě více akcionářů - u a.s.
  • jiný počet členů dozorčí rady než 3 - u a.s.
  • přidání speciálních předmětů podnikání
  • navýšení základního kapitálu

B. Založení společnosti

Přidat založení společnosti do kalkulace

základní kapitál v Kč

C. Virtuální sídla

Vybrat virtuální sídlo pro kalkulaci

? Fakturační období
Čím delší je fakturační období, tím nižší budete platit cenu za měsíční využití Vašeho sídla. Slevy jsou následující:

10 % - pololetní fakturace
12% - roční fakturace
20% - dvouroční fakturace

Souhrn kalkulace

V kalkulaci zatím nemáte žádnou ready-made společnost, založení společnosti nebo virtuální sídlo.