Název společnosti, resp. v právní řeči tzv. obchodní firma, je jedním ze základních kamenů zakladatelského dokumentu společnosti. Podnikatel má právo firmu kdykoliv změnit. O změně rozhoduje valná hromada a ta musí být osvědčena notářským zápisem.

Pravidla pro to, jak by měla nebo neměla obchodní firma vypadat, hledejte v občanském zákoníku. Bohužel ustanovení řeší tuto problematiku jen velmi vágní: „Obchodní firma nesmí být zaměnitelná s jinou obchodní firmou ani nesmí působit klamavě.“ Níže proto uvádíme několik postřehů z praxe, které lze samozřejmě použít jako pro změnu názvu, tak pro vymýšlení názvu nově zakládané společnosti. 

7 kroků ke změně názvu firmy

 1. Nejprve je jednoznačně nutné vybrat, jak se bude společnost nově jmenovat. Otevřete si podrobné hledání v obchodním rejstříku: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma a mezi platnými údaji vyhledejte vámi vybraný název.

Ze zkušeností by název měl splňovat tato kritéria:

 • odlišný alespoň o 3 znaky od již zapsaných společností (zadávejte názvy zkrácené např. o první a poslední dvě písmena)
 • mezery, tečky a jiná diakritická znaménka a opakující se znaky se nepočítají jako odlišný znak (nazevspolecnosti.cz x NazevSpolecnostiCZ je jednoznačně zaměnitelné)
 • odlišnost musí být fonetická i vizuální (např. 303 x 3sta3 x třistatři, cool x kůl  je zaměnitelné)
 • setkali jsme se i s názory, že místní příslušnost není odlišujícím znakem, ale naše zkušenost je opačná, soud zapsal několik takových poboček jednoho z našich klientů (odlišeno pouze slovy Praha, Plzeň, České Budějovice atp.)
 • z naší opakované zkušenosti lze zapsat i společnosti s rozdílem 1 znaku (odlišení např. římskou číslicí, pořadovým číslem či písmenem)

Problémem samozřejmě je, že nikdo není schopen vám zaručit, jestli ten který název na soudě projde. Výše uvedené úzy sice obecně platí, ale v důsledku záleží na úředníkovi, který spis dostane do ruky.

 1. Změna zakladatelského dokumentu (valná hromada osvědčená notářským zápisem)
 2. Podání návrhu na změnu údajů v OR na soud. Po rozhodnutí (kladném i záporném) běží 15ti denní odvolací lhůta, kterou můžete zkrátit vzdáním se práva na odvolání. Nový název smíte používat až poté, co rozhodnutí nabude právní moci.
 3. Po kladném rozhodnutí, jež nabylo právní moci, informujte úřady: Finanční úřad, ČSSZ a poskytovatele zdravotního pojištění, Katastrální úřad a Úřad průmyslového vlastnictví
 4. Oznamte změnu bankám, poskytovatelům služeb, svým obchodním partnerům a všem dalším úřadům, u kterých uznáte za vhodné, že je tuto změnu potřebné nahlásit, jako například Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 5. Označte provozovnu či sídlo novým názvem
 6. Nezapomeňte na provedení změn na všech obchodních dokumentech, jakými jsou například faktury, objednávky, obchodní dopisy, firemní tiskopisy, podpisy v e-mailech, webová domén.

 

Co když název na soudě neprojde?

V takovém případě se neděje vlastně nic, Společnost se nadále jmenuje postaru. Pokud chcete zkusit změnu třeba s lehce upraveným názvem znovu, je to možné, ale musíte znovu svolat valnou hromadu (a tedy uhradit znovu notářský zápis) a podat návrh na soud (a tedy uhradit znovu kolek).

Zpět na seznam článků