Ready made společnost, tedy společnost, která neprovozovala a neprovozuje žádnou činnost a byla založena pouze za účelem jejího dalšího prodeje koncovému vlastníkovi (společníkovi v případě s.r.o. či akcionáři v případě a.s.), je produktem, který je nejen na českém trhu velmi žádaný. I z toho důvodu se firmy, které nabízejí ready made společnosti k prodeji, množí jako houby po dešti.

Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují zákazníka při rozhodování o tom, kterého dodavatele si nakonec vybere. Mezi ně patří například délka působení poskytovatele na trhu, počet založených společností, důvěryhodnost komunikace, obsah webových stránek a v neposlední řadě cena.

Ceně ready made společnosti se budeme nyní věnovat podrobněji. Velmi často se lze setkat s inzercí velmi nízké ceny, ale po připočítání dalších příplatků se cena může klidně zdvojnásobit. Na co si dát tedy pozor?

 

Příplatky, příplatky a zase jenom příplatky

Aby mohlo dojít k převodu společnosti a nutnému zápisu všech živností a změn do obchodního i živnostenského rejstříku, musí být v každém případě uhrazeny následující poplatky:

 • Notářský zápis: cca. 5000 Kč pro s.r.o. se ZK do 200 000 Kč, 13 000 Kč pro a.s. ZK 2 000 000 Kč
 • Kolek pro zápis společnosti do obchodního rejstříku: 6000 Kč s.r.o., 12000 Kč a.s.
 • Kolek pro zápis společnosti do živnostenského rejstříku: 1000 Kč
 • Kolek pro zápis změn do obchodního rejstříku: 2000 Kč

 Zbytek ceny je marže, kterou platíte svému dodavateli za to, že šetří váš čas, připraví potřebnou dokumentaci, vyplní potřebné formuláře, vyřídí vše s notářem i  potřebnými úřady.

Je velmi vhodné porovnávat právě až koncové ceny jednotlivých dodavatelů ready made společností, protože právě na příplatcích za všemožné úkony se cena muže mnohonásobně nafouknout.

 

Co patří mezi nejčastější příplatky

 • Změna zakladatelské listiny – náklad 4-5000 Kč, některá rozhodnutí valné hromady musí být osvědčena notářským zápisem a zanesena do zakladatelského dokumentu, tyto případy určuje zákon, nejčastěji se však jedná o:
 • Změnu názvu
 • Změnu sídla do jiného města
 • Změnu počtu statutárních orgánů (jednatelů, členů představenstva)
 • Změnu struktury akciové společnosti (z monistické na dualistickou či naopak)
 • Rozdělení obchodního podílu v případě více společníků u s.r.o. (není nutné vždy, lze vyřešit v zakladatelském dokumentu již v při založení společnosti tak, aby se nemusel obchodní podíl následně dělit)
 • Přidání předmětu podnikání (tomuto bodu lze často předejít, pokud poskytovatel vloží mezi předměty podnikání v zakladatelské listině dostatečně širokou škálu)

 

 • Registrace volné živnosti
 • Registrace vázané živnosti
 • Registrace koncesované živnosti - první registrace živností stojí 1000 Kč bez ohledu na to, kolik živností je vybráno a o jaký druh se jedná, příplatek je za práci poskytovatele nikoliv za kolky či jiné správní poplatky navíc.
 • Odeslání přihlášky k dobrovolné registraci k DPH - správní poplatek se nehradí, poplatek je za práci poskytovatele nad vyplněním žádosti a jejím zpracování.
 • Jiné sídlo, než poskytuje dodavatel (za úplatu) - mnoho ready made společností je cenově zvýhodněných, pokud zůstanou usídleny na adrese sídla poskytovatele (za úplatu).
 • Zápis změn v obchodním rejstříku
 • Příplatek za společnost s vyšším základním kapitálem - čím vyšší je základní kapitál společnosti, tím vyšší je cena příplatku, protože společnost musela držet finanční prostředky minimálně ve výši zmíněného základního kapitálu bez možnosti s nimi disponovat
 • Příplatek za společnosti se starším datem založení - společnosti založené dříve než v aktuálním roce stojí zpravidla více než společnosti letošní. Kromě zcela praktické stránky věci (se společností se muselo administrativně nakládat, podat daňové přiznání, ve společnosti jsou drženy finanční prostředky) jsou důvodem i prestižní důvody – čím starší společnost, tím lepší dojem, či požadavky na určité stáří společnosti například v různých výběrových řízeních atp.

Je opravdu potřeba porovnávat ceny za stejné služby. Společnost, která zákazníkovi zobrazuje cenu naprosto okleštěnou od všech příplatků, a to i těch, bez kterých se prodej žádné společnosti neobejde, není důvěryhodná.

Ceny u Prague Business Office s.r.o. (příklad uveden pro nejlevnější společnost v nabídce).

 

 

Kalkulace počítají pouze model, při kterém dochází k zápisu společností do obchodního rejstříku přímo soudem, nikoliv notářem. Důvodem je jednoduchost a názornost příkladu. Pro bližší informace nás kontaktujte.

Zpět na seznam článků