V našem daňovém kalendáři pro rok 2016 naleznete přehled termínů pro včasné placení daní a pojistného. Kalendář zahrnuje daně z příjmů, spotřební daně, energetické daně, silniční a další daně.

Zapomínáte platit daně včas?  Implementujte si veškeré termíny do vašeho osobního či pracovního kalendáře. Stáhněte si níže soubor ICAL a otevřete ho ve svém zařízení. Data se vám poté samovolně importují do vámi využívaného elektronického kalendáře. Daňový kalendář vám automaticky připomene zaplacení daně týden před nejzazším termínem. Tuto upomínku si samozřejmě můžete nastavit podle vlastních potřeb, stejně jako skladbu samotných daňových povinností. Termíny si jednoduše importujete i do vašeho Google kalendáře pomocí snadného návodu zde.

V případě, že své daňové povinnosti potřebujete vyřešit komplexně, využijte naši službu Vedení účetnictví. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Soubor ICAL ke stažení:

 Daňový kalendář 2016

 

Daňový kalendář pro rok 2016

LEDEN 2016

 11.01. spotřební daň - splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu)

 20.01. daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 20.01. pojistné - podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření

 25.01. daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec

 25.01. daň z přidané hodnoty - souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec

 25.01. daň z přidané hodnoty - výpis z evidence 4. čtvrtletí a prosinec

 25.01. energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2015

 25.01. spotřební daň - splatnost daně za listopad 2015 (pouze spotřební daň z lihu)

 25.01. spotřební daň - daňové přiznání za prosinec 2015

 25.01. spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2015 (pokud vznikl nárok)

 

ÚNOR 2016

 01.02. biopaliva - hlášení dle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb.

 01.02. daň silniční - daňové přiznání a daň za rok 2015

 01.02. daň z nemovitých věcí - daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2016

 01.02. daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2015

 09.02. spotřební daň - splatnost daně za prosinec 2015 (mimo spotřební daň z lihu)

 15.02. daň z příjmů - podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2016 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2015

 15.02. daň z příjmů - podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

 22.02. daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 24.02. spotřební daň - splatnost daně za prosinec 2015 (pouze spotřební daň z lihu)

 25.02. daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za leden 2016

 25.02. daň z přidané hodnoty - souhrnné hlášení za leden 2016

 25.02. daň z přidané hodnoty - kontrolní hlášení za leden 2016

 25.02. energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2016

 25.02. spotřební daň - daňové přiznání za leden 2016

 25.02. spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2016 (pokud vznikl nárok)

 29.02. daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2016

 

BŘEZEN 2016

 01.03. daň z příjmů - podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2015

 01.03. odvod z loterií a jiných podobných her - podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu za odvodové období 2015

 11.03. spotřební daň - splatnost daně za leden 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

 15.03. daň z příjmů - podání oznámení platebního zprostředkovatele

 15.03. daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 21.03. daň z příjmů - elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2015

 29.03. daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za únor 2016

 29.03. daň z přidané hodnoty - souhrnné hlášení za únor 2016

 29.03. daň z přidané hodnoty - kontrolní hlášení za únor 2016

 29.03. energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2016

 29.03. spotřební daň - splatnost daně za leden 2016 (pouze spotřební daň z lihu)

 29.03. spotřební daň - daňové přiznání za únor 2016

 29.03. spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2016 (pokud vznikl nárok)

 31.03. daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2016

 

DUBEN 2016

 01.04. daň z příjmů - podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2015

 01.04. daň z příjmů - podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2015, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

 01.04. pojistné - podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2015, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává sám

 01.04. pojistné - podání vyúčtování pojistného na důchodové spoření za pojistné období 2015

 11.04. spotřební daň - splatnost daně za únor 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

 15.04. daň silniční - záloha na daň za 1. čtvrtletí 2016

 20.04. daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň k MOSS

 20.04. daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 20.04. odvod z loterií a jiných podobných her - podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 1. čtvrtletí 2016

 25.04. daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2016

 25.04. daň z přidané hodnoty - souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2016

 25.04. daň z přidané hodnoty - kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2016

 25.04. energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2016

 25.04. spotřební daň - splatnost daně za únor 2016 (pouze spotřební daň z lihu)

 25.04. spotřební daň - daňové přiznání za březen 2016

 25.04. spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2016 (pokud vznikl nárok)

 

KVĚTEN 2016

 02.05. daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2016

 10.05. spotřební daň - splatnost daně za březen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

 20.05. daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnost

 25.05. daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za duben 2016

 25.05. daň z přidané hodnoty - souhrnné hlášení za duben 2016

 25.05. daň z přidané hodnoty - kontrolní hlášení za duben 2016

 25.05. energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2016

 25.05. spotřební daň - splatnost daně za březen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)

 25.05. spotřební daň - daňové přiznání za duben 2016

 25.05. spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2016 (pokud vznikl nárok)

 31.05. daň z nemovitých věcí - splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

 31.05. daň z nemovitých věcí - splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

 31.05. daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2016

 

ČERVEN 2016

 09.06. spotřební daň - splatnost daně za duben 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

 15.06. daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

 20.06. daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 24.06. spotřební daň - splatnost daně za duben 2016 (pouze spotřební daň z lihu)

 27.06. daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za květen 2016

 27.06. daň z přidané hodnoty - souhrnné hlášení za květen 2016

 27.06. daň z přidané hodnoty - kontrolní hlášení za květen 2016

 27.06. energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2016

 27.06. spotřební daň - daňové přiznání za květen 2016

 27.06. spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2016 pokud vznikl nárok)

 30.06. daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2016

 

ČERVENEC 2016

 01.07. daň z příjmů - podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2015, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

 01.07. pojistné -podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2015, má-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává daňový poradce

 11.07. spotřební daň - splatnost daně za květen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

 15.07. daň silniční - záloha na daň za 2. čtvrtletí 2016

 20.07. daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň k MOSS

 20.07. daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 20.07. odvod z loterií a jiných podobných her - podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 2. čtvrtletí 2016

 25.07. daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2016

 25.07. daň z přidané hodnoty - souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2016

 25.07. daň z přidané hodnoty - kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2016

 25.07. energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2016

 25.07. spotřební daň - splatnost daně za květen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)

 25.07. spotřební daň - daňové přiznání za červen 2016

 25.07. spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2016 (pokud vznikl nárok)

 

SRPEN 2016

 01.08. daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2016

 09.08. spotřební daň - splatnost daně za červen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

 22.08. daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 25.08. daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za červenec 2016

 25.08. daň z přidané hodnoty - souhrnné hlášení za červenec 2016

 25.08. daň z přidané hodnoty - kontrolní hlášení za červenec 2016

 25.08. energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2016

 25.08. spotřební daň - splatnost daně za červen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)

 25.08. spotřební daň - daňové přiznání za červenec 2015

 25.08. spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2016 (pokud vznikl nárok)

 31.08. daň z nemovitých věcí - splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

 31.08. daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2016

 31.08. pojistné - konečná lhůta pro podání pojistných tvrzení na pojistné na důchodové spoření (opožděné řádné přiznání, vyúčtování včetně dodatečných)

 

ZÁŘÍ 2016

 09.09. spotřební daň - splatnost daně za červenec 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

 15.09. daň z příjmů - čtvrtletní záloha na daň

 20.09. daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 26.09. daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za srpen 2016

 26.09. daň z přidané hodnoty - souhrnné hlášení za srpen 2016

 26.09. daň z přidané hodnoty - kontrolní hlášení za srpen 2016

 26.09. energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2016

 26.09. spotřební daň - splatnost daně za červenec 2016 (pouze spotřební daň z lihu)

 26.09. spotřební daň - daňové přiznání za srpen 2016

 26.09. spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2016 (pokud vznikl nárok)

 30.09. daň z přidané hodnoty - poslední den lhůty pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty z/do jiného členského státu dle § 82 a § 82a zákona o DPH

 30.09. daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2016

 

ŘÍJEN 2016

 10.10. spotřební daň - splatnost daně za srpen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

 17.10. daň silniční - záloha na daň za 3. čtvrtletí 2016

 20.10. daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň k MOSS

 20.10. daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 20.10. odvod z loterií a jiných podobných her - podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 3. čtvrtletí 2016

 25.10. daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září 2016

 25.10. daň z přidané hodnoty - souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2016

 20.10. daň z přidané hodnoty - kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2016

 25.10. energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2016

 25.10. spotřební daň - splatnost daně za srpen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)

 25.10. spotřební daň - daňové přiznání za září 2016

 25.10. spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2016 (pokud vznikl nárok)

 31.10. daň z přidané hodnoty - poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

 31.10. daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2016

 

LISTOPAD 2016

 09.11. spotřební daň - splatnost daně za září 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

 21.11. daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 25.11. daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za říjen 2016

 25.11. daň z přidané hodnoty - souhrnné hlášení za říjen 2016

 25.11. daň z přidané hodnoty - kontrolní hlášení za říjen 2016

 25.11. energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2016

 25.11. spotřební daň - daňové přiznání za říjen 2016

 25.11. spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2016 (pokud vznikl nárok)

 25.11. spotřební daň - splatnost daně za září 2016 (pouze spotřební daň z lihu)

 30.11. daň z nemovitých věcí - splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

 30.11. daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2016

 

PROSINEC 2016

 12.12. spotřební daň - splatnost daně za říjen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

 15.12. daň silniční - záloha na daň za říjen a listopad 2016, event. splatnost jedné zálohy na daň (nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti) – v případě poplatníka daně, je-li provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterým se dle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční snižuje sazba daně o 48 %

 15.12. daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

 20.12. daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 27.12. daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za listopad 2016

 27.12. daň z přidané hodnoty - souhrnné hlášení za listopad 2016

 27.12. daň z přidané hodnoty - kontrolní hlášení za listopad 2016

 27.12. energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2016

 27.12. spotřební daň - splatnost daně za říjen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)

 27.12. spotřební daň - daňové přiznání za listopad 2016

 27.12. spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2016 (pokud vznikl nárok)

 

Zdroj: Finanční správa České republiky

 

 

Zpět na seznam článků