Výchozím krokem pro změnu sídla společnosti je právě rozhodnutí valné hromady o změně. Takové rozhodnutí musí být v některých případech osvědčeno notářským zápisem, což lehce poznáte z obsahu zakladatelského dokumentu.

Zákon totiž říká, že stačí, když je v zakladatelském dokumentu uvedena obec, ale může být uvedena i celá adresa. Jestliže je zde uvedena například pouze Praha a sídlo se přesouvá v rámci Prahy, nemusíte zakladatelský dokument měnit, v takovém případě není třeba sepisovat rozhodnutí valné hromady. Jestliže v dokumentu figuruje konkrétní adresa (např. Praha 1, Václavské náměstí 1), pak je nutné dokument změnit. Dále je nutné jej změnit v případě přesunu sídla do jiné obce (např. z Prahy do Brna).

Dalším krokem je sepsání návrhu na soud a přiložení příslušných dokumentů (zápis z valné hromady v případě přesunu sídla do jiné obce, souhlas vlastníka sídla s umístěním sídla s úředně ověřeným podpisem, popř. výpis z katastru nemovitostí). Společně s uhrazenými kolky podejte návrh na soud, ten rozhodne do 5 dnů od podání tzv. přímým zápisem v případě hladkého průběhu řízení, tj. změnu zapíše okamžitě do OR.

Po kladném rozhodnutí, jež nabylo právní moci, informujte úřady: Finanční úřad, ČSSZ a poskytovatele zdravotního pojištění, Katastrální úřad a Úřad průmyslového vlastnictví.

Dále oznamte změnu bankám, poskytovatelům služeb, svým obchodním partnerům a všem dalším úřadům, u kterých uznáte za vhodné, že je tuto změnu potřebné nahlásit, jako například Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Označte sídlo názvem a IČ společnosti.

Nezapomeňte na provedení změn na všech obchodních dokumentech, tj. na fakturách, objednávkách, obchodních dopisech, firemních tiskopisech, podpisech v e-mailech, webové doméně apod.

Zpět na seznam článků