09.04.2020

Covid-19 - aktuální info

Příspevek 25.000,-Kč pro OSVČ

Na příspěvek 25.000,-Kč dosáhne ten, kdo podniká na hlavní i vedlejší činnost, přičemž svou činnost zahájil před 12.3., nesmí však být zároveň zaměstnaný. Příspěvek dostanete i v případě, pokud studujete a není vám více jak 26 let, pobíráte invalidní nebo starobní důchod, pečujete o zdravotně postiženou osobu, jste na mateřské či rodičovské dovolené a podnikáním si přivyděláváte nebo pracujete na DPP a DPČ do 10 000 Kč měsíčně a zároveň jste OSVČ. Peníze si můžete nárokovat také v případě, že činnost máte aktuálně pozastavenou (po 31. srpnu 2019), protože podnikáte sezonně.

Pokračovat ve čtení článku...
26.03.2020

Covid-19 - aktuální info

Odpuštění odvodů za sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ po dobu šesti měsíců

Živnostníci na hlavní i vedlejší činnost, mají odpuštěny platby minimálních záloh na sociální i zdravotní pojištění. Jedná se o úplné odpuštění plateb, které po vás stát již nebude nárokovat. Odpuštěni záloh platí od března do srpna letošního roku. Pokud jste již zálohy za březen uhradili, budou vám uznány za září.

Pokračovat ve čtení článku...
26.03.2020

Covid-19 - aktuální info

Ošetřovné pro zaměstnance i pro OSVČ

Ošetřovné se vztahuje na rodiče dětí do 13 let věku a bude vypláceno po celou dobu mimořádného opatření, tedy po dobu zavřených školských zařízení. Ošetřovné bude vypláceno zpětně k datu přijetí mimořádných opatření. Rodič, který je v zaměstnaneckém poměru dostane 60 procent redukovaného vyměřovacího základu, pokud by se krizová opatření protáhla, je v úvahu navýšení ošetřovného nad rámec současných 60 procent redukovaného vyměřovacího základu.  

Pokračovat ve čtení článku...
24.03.2020

Covid-19 - aktuální info

Pozastavení EET na stav nouze

Ministerstvo financí uvedlo, že pozastavuje Elektronickou evidenci tržeb, a to po dobu stavu nouze a následujících třech měsíců. Pozastavení znamená, že žádný poplatník nebude muset evidovat své tržby a tato povinnost nebude nikterak kontrolována.

Pokračovat ve čtení článku...
24.03.2020

Covid-19 - aktuální info

Prominutí záloh na daň z příjmů fyzických a právnických osob

Ministerstvo financí navrhlo prominout červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. To znamená, že červnovou zálohu (tj. druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha u pololetních plátců) nebudete muset v červnu hradit. O zrušení zálohy, tj. první pololetní či druhé čtvrtletní, není třeba žádat placení této zálohy bude automaticky prominuto. Pozor, nejedná se však o úplné odpuštění daně, v příštím roce budete muset daň za toto období zohlednit při podávání přiznání za rok 2020.

Pokračovat ve čtení článku...
24.03.2020

Covid-19 - aktuální info

Zrušení poplatků za odesílání datových zpráv prostřednictvím datové schránky

Nechoďte zbytečně na poštu a ušetřete za doporučený dopis. Zaslání poštovní datové zprávy je rovnocenné, jako odeslání doporučeného dopisu. Komunikace mezi právnickými a fyzickými osobami byla dosud, na rozdíl od komunikace s úřady, zpoplatněná. Od 24. března do odvolání jsou zrušeny poplatky za odesílání datových zpráv.

Pokračovat ve čtení článku...
16.03.2020

Covid-19 - aktuální info

Pozdější podání daňového přiznání

Lhůta pro podání přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob je prodloužena do 1. července a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu a uhradit tuto daň bez jakékoliv sankce nejdéle o 3 měsíce později, a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem.

Pokračovat ve čtení článku...