Na příspěvek 25.000,-Kč dosáhne ten, kdo podniká na hlavní i vedlejší činnost, přičemž svou činnost zahájil před 12.3., nesmí však být zároveň zaměstnaný. Příspěvek dostanete i v případě, pokud studujete a není vám více jak 26 let, pobíráte invalidní nebo starobní důchod, pečujete o zdravotně postiženou osobu, jste na mateřské či rodičovské dovolené a podnikáním si přivyděláváte nebo pracujete na DPP a DPČ do 10 000 Kč měsíčně a zároveň jste OSVČ. Peníze si můžete nárokovat také v případě, že činnost máte aktuálně pozastavenou (po 31. srpnu 2019), protože podnikáte sezonně.

O příspěvěk můžete žádat za období od 12.3. do 30.4. a náleží vám 500,-Kč za každý den, kdy splňujete podmínky, což vychází na 25.000,-Kč v případě, že budete žádat za celé období. Poskytnutá částka nepodléhá zdanění. Pokud jste nějakou dobu v uvedeném období nebyli OSVČ, podpora se adekvátně zkrátí. Jestliže jste měli např. od 1.4. podporu v nezaměstnanosti, můžete žádat o finanční podporu pouze za období od 12. 3. do 31. 3. 2020.
Na příspěvek nemáte nárok v případě, že pobíráte podporu v nezaměstnanosti, ve hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení.

Podmínky splní téměr všichni OSVČ

Součástí žádosti je čestné prohlášení, ve kterém OSVČ prohlásí, že splňuje veškeré podmínky spojené s nárokem na kompenzační bonus – z důvodu uzavření provozovny, menší poptávky po výrobcích či službách, z důvodu karantény OSVČ nebo jejího zaměstnance, omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon samostatné výdělečné činnosti či péče o dítě nebo překážky v práci spočívající v péči o dítě u zaměstnance. 
Formulář žádosti o kompenzační bonus je dostupný na stránkách Finanční správy: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/kompenzace-osvc/Zadost-pro-OSVC/Zadost-interaktivni-PDF

V případě potíší s otevřením či vyplněním formuláře se na nás neváhejte obrátit. Dokumenty je možné zaslat místně příslušnému finančnímu úřadu poštou, datovou schránkou, ale postačí i naskenovat a poslat e-mailem. Zákon byl ve čtvrtek 9. 4. schválen Parlamentem, čímž se legislativní proces výrazně přiblížil svému finále a Finanční správa proto zahájila přijímání žádostí. Lhůta pro podání žádosti je do 29.6., poté nárok propadá.
Příspěvěk se bude vyplácet pouze bezhotovostně. Každý žadatel musí mít účet v bance nebo v záložně, účet musí být veden v českých korunách. Pokud účet nemáte (např. exekuce), uvedete finanční správě jiný, ale včetně skutečného majitele účtu, kterému patří. Ministerstvo financí ujišťuje, že příspěvek bude vyplacen neprodleně po zpracování žádosti.

Zdroj: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-spousti-primou-podporu-pro-zasazene-o-38055

 

 

Zpět na seznam článků