Co je virtuální sídlo?

Virtuální sídlo, virtuální kancelář nebo korespondenční sídlo jsou pojmy, které se používají pro označení takové adresy, kde společnost skutečně nesídlí, ale má ji zapsanou v obchodním rejstříku jako oficiální sídlo své společnosti. Může se jedna i o místo podnikání fyzické osoby zapsané v živnostenském rejsříku. Korespondence doručená na tuto adresu je přeposílána, příp. skenována, nebo si ji klient osobně vyzvedá.

Virtuální sídlo je vhodné zejména pro začínající podnikatele, kteří potřebují rychle založit společnost a minimalizovat administrativní zátěž spojenou s podnikáním, stejně jako pro podnikatele, kteří z jakéhokoli důvodu nepotřebují vlastní obchodní prostory. 

Zákon vyžaduje, aby každá společnost měla v obchodním rejstříku zapsáno své zákonné sídlo. Tuto podmínku lze splnit právě cestou virtuálního sídla, které Vás na rozdíl od skutečných kanceláří stojí mnohonásobně méně.

Je virtuální sídlo legální?

Ano, virtuální sídlo je legální. Institut virtuálního sídla byl poprvé oficiálně použit v roce 1995 v Coloradu Ralph Gregory pod názvem Intelligent Office.

V roce 2009 došlo k důležité novelizaci občanského zákoníku, kdy byl zrušen tehdejší § 19 c) odst. 2, podle kterého byly do té doby právnické osoby povinny určit své sídlo adresou, kde právnická osoba sídlí skutečně, tedy místem, kde je umístěna její správa a kde se veřejnost může s právnickou osobou stýkat. Od 20. 7. 2009 již tato právní povinnost neexistuje, čímž zákonodárce posvětil legálnost virtuálních sídel. Nové znění zákona zohledňuje také koncepci sídla podle judikatury Evropského soudního dvora. Nová novelizace zákona (nový obchodní zákoník a zákon o obchodních korporacích) tento fakt potvdila.

Právní předpisy České republiky kladou na právnické osoby mnoho požadavků a ukládají jim různé povinnosti, mimo jiné i týkající se sídla společností. Jsou to především:

 • Dle § 31 odst. 2 živnostenského zákona je podnikatel povinen viditelně označit obchodní firmou, popřípadě názvem, nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem objekt, v němž má místo podnikání či sídlo.
 • Podnikatel je podle § 31 odst. 2 živnostenského zákona povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat vlastnické nebo užívací či jiné obdobné právo k objektu nebo prostorám, v nichž má na území České republiky místo podnikání či sídlo.
 • Podnikatel je povinen zajistit v sídle společnosti přebírání písemností zasílaných na adresu společnosti.
 • Změnu sídla společnosti je právnická osoba povinna do osmi dnů oznámit také na institucích jako je finanční úřad, zdravotní pojišťovny a správě sociálního pojištění a to do 8 dní od uskutečnění změny.

Vzhledem k tomu, že nemovitosti, v nichž Vám naše společnost poskytuje virtuální sídla, jsou opatřeny seznamem zde sídlících firem i s jejich identifikačními čísly, je v tomto ohledu zákonný požadavek respektován.

Nutnost zajistit v sídle společnosti přebírání písemností zasílaných na adresu společnosti je u virtuálního sídla taktéž splněna, neboť převzatou poštu 2-3x týdně přeposíláme na klientem zvolenou adresu (případně je možno se domluvit na osobním vyzvednutí zásilek v našich kancelářích), čímž je eliminováno i riziko zmeškání lhůt u důležitých písemností. V dnešní době povinných datových schránek je však již poštovní doručování na ústupu.

Skutečnost, že na každé z námi poskytovaných adres virtuálně sídlí více společností, není v rozporu s žádným právním předpisem, neboť zákon běžně umožňuje společný nájem bytů i nebytových prostor.

Virtuální sídla jsou v dnešní době již zcela běžnou a legální praxí fungující po celém světě, přičemž v České republice zaznamenávají v posledních letech rapidní nárůst zájmu veřejnosti, když již více než 10% firem na našem trhu využívá právě virtuální sídla na místo fyzického pronájmu kanceláří.

Proč bych si měl zřídit virtuální sídlo?

Podnikatelé a společnosti si virtuální sídla zřizují nejčastěji z důvodů úspor. Virtuální sídlo vyjde levněji než fyzická kancelář a to především u profesí, pro jejichž výkon není skutečná kancelář nutná (finanční a daňoví poradci, vývojáři IT, stavební firmy apod). Služeb virtuálních sídel využívají i ti, jimž z nějakého důvodu nebylo dovoleno zaregistrovat si sídlo tam, kde mají provozovnu. Popudem může být i touha mít prestižnější adresu, nemuset mít sídlo firmy na adrese svého bydliště či spadat pod vytíženější finanční úřad - rozdíly v periodicitách finančních kontrol v jednotlivých městech České republiky se s ohledem na vytíženost liší až dvacetinásobně.

Výhody mít sídlo společnosti v Praze:

 • Menší pravděpodobnost namátkové kontroly ze strany státní správy
 • Prestižní adresa může mít v jistých případech vliv na uzavření obchodu

Výhody mít sídlo společnosti od Prague Business Office s.r.o.:

 • Sídla ve vlastních nemovitostech na Praze 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 10.
 • Všechny dokumenty připravíme na počkání.
 • Ceny jsou transparentní a konečné! Žádné skryté poplatky. Uvedené ceny garantujeme.
 • Přeposílání pošty je v ceně! Žádné další dosílky nehradíte.
 • Pro neplátce DPH je nájem od DPH osvobozen!
 • Slevy za dlouhodobé smlouvy i množstevní slevy, které lze kombinovat.
 • Krátkodobé smlouvy od 3 měsíců.
 • Smlouvy pro nově vznikající společnosti před zápisem do OR.
 • Služby ověřené stovkami klientů - na trhu jsme již od roku 2004.

Jak probíhá zřízení virtuálního sídla?

1. Vyberte si adresu, na kterou chcete umístit své sídlo (právnické osoby) / místo podnikání (fyzické osoby), a zvolte si frekvenci fakturace.  Čím delší období zvolíte, tím nižší bude měsíční nájemné.

Pokud Vám nevyhovuje on-line odeslání objednávky, je samozřejmě možné nám předat potřebné údaje telefonicky či e-mailem.

3. Na základě získaných informací Vás budeme kontaktovat, abychom se domluvili na podpisu smlouvy. Smlouvu a všechny potřebné podklady pro zápis sídla/místa podnikání do OR/ŽR jsme schopni připravit na počkání.

4. Při podpisu smlouvy je třeba uhradit jednorázový aktivační poplatek a nájemné minimálně za první fakturační období.

5. Nemáte-li možnost dostavit se do naší kontaktní kanceláře na adrese Těšnov 5, Praha 1 k podpisu a úhradě první platby osobně, je možné vše vyřešit korespondenčně anebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci.

6. Pokud si budete přát, abychom změnu sídla v OR vyřídili za Vás, rádi Vám pomůžeme. Naší nabídku naleznete zde.

7. Vzor smlouvy a Všeobecné obchodní podmínky si můžete prohlédnout zde.

Za jak dlouho dostanu poštu?

Běžnou korespondenci doručovanou "obyčejně" rozesíláme zpravidla 2-3x týdně. Co se týká doporučených dopisů, ty Vám posíláme v den jejich přijetí, tj. den, který je určující pro počátek běhu lhůt s doručením spojených.

Nemůže se tedy stát, že byste zmeškali lhůtu stanovenou například v úředních dopisech, soudních rozhodnutích a další důležité korespondenci. Je možno se domluvit také na tom, že si budete poštu adresovanou Vaší společnosti vyzvedávat osobně, přičemž o každé došlé korespondenci Vás budeme telefonicky či emailem informovat.

 

Co je ready-made společnost?

Jako ready made společnosti se označují firmy, které byly založeny čistě kvůli následnému prodeji novému majiteli. Ten se koupí ready made společnosti vyhne zdlouhavému byrokratickému procesu se zakládáním a nutnosti složit základní kapitál.

S novou ready made firmou může začít prakticky okamžitě podnikat. Proti vleklému zakládání vlastní společnosti tak koupě ready made s.r.o. nebo a.s. ušetří čas, náročné studium legislativy, běhání po úřadech a zdlouhavé papírování. Jedná se především o obchodní společnosti - ready-made společnosti s ručením omezeným a ready-made akciové společnosti.

Proč bych měl koupit ready-made společnost?

Ready-made společnosti jsou Vám okamžitě k dispozici, takže krátce po projevení zájmu o převod za ni můžete začít jednat. Tato varianta je ideální pro ty, kteří potřebují rychle odstartovat své podnikání a chtějí se vyhnout zdlouhavým a mnohdy i finančně nákladnějším postupům při zakládání nové společnosti, obstarávání výpisů z registru živnostenského podnikání, zařizování daňových registrací, shánění sídla, skládání základního kapitálu apod.

Proč koupit ready-made společnost?

 • podklady pro převod do hodiny
 • podnikáte okamžitě
 • garance bezdlužnosti
 • administrativu a právní servis zařídíme my
 • možné i korespondeční převody
 • cena osvobozena od DPH, neplatíte zbytečně navíc jako u konkurence
 • základní kapitál splacen
 • sleva 20% na virtuální sídlo
 • registrace libovolného množství živností v ceně
 • množstevní slevy na ready made společnosti
 • společnosti jsou zapsané v OR a mají IČ

 

Jak dlouho trvá převod ready-made společnosti?

Časová náročnost založení společnosti, stejně jako provádění změn ve společnosti již existující, závisí na mnoha okolnostech. Vliv na ni bude mít nejen součinnost z Vaší strany, resp. ze strany osob, jejichž podpisy a účast jsou nutné pro provedení jednotlivých úkonů, ale také rychlost vyřízení jednotlivých podkladů na živnostenském úřadu, u notáře a na rejstříkovém soudě.

Naše společnost je schopna Vám připravit všechny základní dokumenty v řádu 1 hodiny. Pokud je třeba notářského zápisu, pak obvykle do druhého dne - záleží na časových možnostech notáře.

V den podpisu dokumentů jsou jmenovány nové statutární orgány (jednatel, představenstvo) a od tohoto dne je možné za společnost jednat.

Bezprostředně po podpisu dokumentů necháme zaregistrovat požadované živnosti a následně necháme zapsat změny do obchodního rejstříku. K zápisu změn do všech rejstříků dojde dle správních lhůt cca. za 10 pracovních dní.

Jak probíhá koupě ready-made společnosti?

1. Vyberte si, zda máte zájem o ready made s.r.o. či a.s., jakou výši má mít základní kapitál, kdy má být založena (čím novější tím levnější), popř. kde má být společnost usídlena. Ready made společnost dle vybraných kriterií si jednodušše zobrazíte v našem přehledu zde.

2. Rozmyslete si, zda je třeba změnit zakladatelskou listinu. Zakladatelská listina se mění notářským zápisem, za který je třeba uhradit příplatek ve výši 5000 Kč vč. DPH. Mění se v následujících případech:

-    vlastní název společnosti
-    sídlo mimo Prahu
-    vlastní předměty podnikání (živnosti)
-    jiný počet jednatelů a společníků než 1 - u s.r.o.
-    jiný počet členů představenstva než 1 v případě jediného akcionáře, než 3 v případě více akcionářů - u a.s.
-    jiný počet členů dozorčí rady než 3 - u a.s.
-    jiná výše základního kapitálu

3. Rozmyslete si, zda máte zájem využít zároveň služby poskytování virtuálního sídla. Pokud ne, nebude pro Vás platit zvýhodněná cena a budeme Vám účtovat příplatek ve výši 3000 Kč vč. DPH. Seznam našich virtuálních sídel naleznete zde. Poskytneme Vám slevu ve výši 20% oproti ceníkové slevě a další slev lze dosáhnout v případě volby delší než kvartální předplatby. Slevy lze kombinovat a tím dosáhnout až 36% slevy.

4. Vyplňte on-line objednávku, kde uvedete výše požadované údaje. Pokud Vám nevyhovuje odeslání objednávky on-line, je samozřejmě možné nás oslovit telefonicky či e-mailem.

5. Na základě těchto údajů Vás budeme kontaktovat a jsme schopni do hodiny připravit veškeré potřebné podklady pro převod obchodního podílu, jmenování nových orgánů, registraci živností a umístění sídla. V případě nutnosti změny zakladatelské listiny se tato lhůta může protáhnout z důvodu nutnosti přítomnosti notáře.

6. Veškeré dokumenty podepíšeme v prostorách našich kanceláří na adrese Těšnov 5, Praha 1. V případě zájmu o korespondenční převod nás prosím kontaktujte telefonicky. Den podpisu smlouvy je dnem jmenování nového jednatele/představenstva a zpravidla také dnem, kdy dojde k odhlášení živností. Od tohoto dne je možné za společnost jednat (podepisovat) a fakturovat. Společnost je již zapsaná v OR, má splacený základní kapitál, má založený bankovní účet, byla registrována dani z příjmu právnických osob a má zřizenu datovou schánku.

7. Bezprostředně po podpisu dokumentů necháme zaregistrovat požadované živnosti a následně necháme zapsat změny do obchodního rejstříku. K zápisu změn do všech rejstříků dojde dle správních lhůt cca. za 10 pracovních dní.

8. V případě zájmu o registraci k DPH pro Vás vyplníme přihlášku a odešleme ji na příslušný finanční úřad.

9. Vzor smlouvy o převodu naleznete zde: prodej s.r.o. - založeno do 2013založeno od 2014prodej a.s.

10. Službu výkonu funkce jednatelů, členů představenstva, členů dozorčí rady nebo odpovědných zástupců neposkytujeme.

11. Nyní k ready made společnosti krásná dámská bunda značky LOAP zdarma. Podmínky akce zde.

Průběh prodeje ready-made společnosti s ručením omezeným

Prodej ready-made společnosti s ručením omezeným je ve své podstatě převedení obchodního podílu na jiného majitele a nutné kroky k dalším požadovaným změnám, ať už ve formě valné hromady psané notářským zápisem či bez něj.

V rámci této valné hromady dochází:

 • k odvolání jednatele
 • ke jmenování prokuristy
 • ke změně názvu společnosti
 • ke změně sídla mimo Prahu
 • k přidání nebo naopak ubrání předmětů podnikání
 • popř. k rozdělení obchodního podílu
 • k navýšení základního kapitálu
 • nebo k dalším změnám na přání zákazníka.

V nabízených ready made společnostech s ručením omezeným je jediným společníkem společnost Prague Business Companies s.r.o., jejíž jménem jednají tři jednatelé (každý samostatně) a rozhodnutí o výše uvedených změnách provádá právě Prague Business Companies s.r.o. jménem jednoho ze svých jednatelů.

Následně dochází k podpisu dalších dokumentů:

 • Smlouva o převodu obchodního podílu
 • Čestné prohlášení jednatele / prokuristy (tj. souhlas s výkonem funkce a se zápisem do OR a prohlášení o splnění zákonných podmínek pro výkon funkce)
 • Jednotný registrační formulář vč. příloh (registrace živností)
 • Návrh na zápis změn údajů zapsaných v OR
 • Žádost o registraci k DPH
 • Předávací protokol k firemní dokumentaci (která obsahuje zakladatelskou listinu, výpis z OR, popř. usnesení o zápisu do OR, smlouva k běžnému účtu, stav poklady, výpis z běžného účtu, přístupové údaje do datové schránky, potvrzení o registraci/o odeslání žádosti o registraci k dani z příjmu právnických osob)
 • Plné moci k zařízení změn na OR a ŽR
 • Popř. Smlouva o poskytování virtuálního sídla nebo souhlas s umístěním sídla ve vlastní nemovitosti

Jestliže se bude společnost zabývat takovou činností, k jejímuž provozování je třeba odpovědného zástupce, je nutné, aby tento zástupce podepsal prohlášení o svém souhlasu a způsobilosti a k ní přiložil dokumenty potřebné k doložení vzdělání či praxe v oboru, popř. další náležitosti (dle toho, co vyžaduje zákon k dané živnosti).

Všechny výše uvedené prodejní formality vyřešíme pro klienta co nejpohodlněji a bez velkých časových ztrát během jediné schůzky. Vše je možné převést i korepondenčně. Schůzka ohledně prodeje ready-made společnosti zabere asi jednu hodinu.

Jmenování nového jednatele je vždy datováno na den prodeje, hned v ten den tedy může jednatel začít za společnost jednat. Případná změna názvu a sídla je ovšem účinná až zápisem do OR.

Bezprostředně po prodeji ready-made společnosti podáme registraci živností na ŽÚ. Zápis do živnostenského rejstříku běžně trvá do 5 pracovních dní (ale ze zkušenosti spíše 1-2 pracovní dny), výjimkou jsou koncesované živnosti, u těch je třeba počítat s dobou až 30 dnů. Hned poté, co jsou živnosti v ŽR zapsané, podáváme návrh na OR. Soud má na zápis změn pět pracovních dní.

Veškerá podání a komunikaci s ŽÚ a soudem obstaráváme my, platíme i kolky a poplatky. Jediné, co tedy naši zákazníci musí pro koupi ready-made společnosti udělat, je předem poslat požadované údaje a dostavit se k prodeji s občanským průkazem a částkou v hotovosti odpovídající ceně společnosti, případně i přinést podklady k ustanovení odpovědného zástupce. Jak již bylo uvedeno, po domluvě je možné všechny úkony provést i korepondenčně, platba pak proběhne příkazem.

Ceny za ready-made společnosti i sídla, které uvádíme na svých webových stránkách, jsou konečné. Nepožadujeme žádné dodatečné platby či úkony.

Průběh prodeje ready-made akciové společnosti

Prodej ready-made akciové společnosti je ve své podstatě prodej akcií novému majiteli a dále nutné kroky k dalším požadovaným změnám, ať už ve formě valné hromady psané notářským zápisem či bez něj.

V rámci této valné hromady dochází:

 • k odvolání členů představenstva a dozorčí rady (popř. správní rada a statutární ředitel u monistického systému)
 • ke změně názvu společnosti, změně sídla mimo Prahu
 • k přidání nebo naopak ubrání předmětů podnikání
 • ke štěpení akcií
 • k navýšení základního kapitálu
 • nebo k dalším změnám na přání zákazníka.
 • V nabízených ready made akciových společnostech je jediným akcionářem společnost Prague Business Companies s.r.o., jejíž jménem jednají tři jednatelé (každý samostatně) a rozhodnutí o výše uvedených změnách provádá právě Prague Business Companies s.r.o. jménem jednoho ze svých jednatelů.

 Následně dochází k podpisu dalších dokumentů:

 • Smlouva o koupi cenných papírů
 • Čestné prohlášení členů představenstva a dozorčí rady (popř. členů správní rady a statutárního ředitele u monistického systému) (tj. souhlas s výkonem funkce a se zápisem do OR a prohlášení o splnění zákonných podmínek pro výkon funkce)
 • Jednotný registrační formulář vč. příloh (registrace živností)
 • Návrh na zápis změn údajů zapsaných v OR
 • Žádost o registraci k DPH
 • Předávací protokol k firemní dokumentaci (která obsahuje zakladatelskou listinu, výpis z OR, popř. usnesení o zápisu do OR, smlouva k běžnému účtu, stav poklady, výpis z běžného účtu, přístupové údaje do datové schránky, potvrzení o registraci/o odeslání žádosti o registraci k dani z příjmu právnických osob)
 • Plné moci k zařízení změn na OR a ŽR
 • Popř. Smlouva o poskytování virtuálního sídla nebo souhlas s umístěním sídla ve vlastní nemovitosti

Jestliže se bude společnost zabývat takovou činností, k jejímuž provozování je třeba odpovědného zástupce, je nutné, aby tento zástupce podepsal prohlášení o svém souhlasu a způsobilosti a k ní přiložil dokumenty potřebné k doložení vzdělání či praxe v oboru, popř. další náležitosti (dle toho, co vyžaduje zákon k dané živnosti).

Všechny výše uvedené prodejní formality vyřešíme pro klienta co nejpohodlněji a bez velkých časových ztrát během jediné schůzky. Vše je možné převést i korepondenčně. Schůzka ohledně prodeje ready-made společnosti zabere asi jednu hodinu.

Jmenování nových statutárních orgánů je vždy datováno na den prodeje, hned v ten den tedy může jednatel začít za společnost jednat. Případná změna názvu a sídla je ovšem účinná až zápisem do OR.

Bezprostředně po prodeji ready-made společnosti podáme registraci živností na ŽÚ. Zápis do živnostenského rejstříku běžně trvá do 5 pracovních dní (ale ze zkušenosti spíše 1-2 pracovní dny), výjimkou jsou koncesované živnosti, u těch je třeba počítat s dobou až 30 dnů. Hned poté, co jsou živnosti v ŽR zapsané, podáváme návrh na OR. Soud má na zápis změn pět pracovních dní.

Veškerá podání a komunikaci s ŽÚ a soudem obstaráváme my, platíme i kolky a poplatky. Jediné, co tedy naši zákazníci musí pro koupi ready-made akciové společnosti udělat, je předem poslat požadované údaje a dostavit se k prodeji s občanským průkazem a částkou v hotovosti odpovídající ceně společnosti, případně i přinést podklady k ustanovení odpovědného zástupce. Jak již bylo uvedeno, po domluvě je možné všechny úkony provést i korepondenčně, platba pak proběhne příkazem.

Ceny za ready-made společnosti i sídla, které uvádíme na svých webových stránkách, jsou konečné. Nepožadujeme žádné dodatečné platby či úkony.

Kdy se mění zakladatelská listina?

Zakladatelskou listinu společnosti je třeba změnit notářským zápisem, pokud chcete:

-    vlastní název společnosti
-    sídlo mimo Prahu
-    vlastní předměty podnikání (živnosti)
-    jiný počet jednatelů a společníků než 1 - u s.r.o.
-    jiný počet členů představenstva než 1 v případě jediného akcionáře, než 3 v případě více akcionářů - u a.s.
-    jiný počet členů dozorčí rady než 3 - u a.s.
-    jiná výše základního kapitálu

Jaké má ready-made společnost předměty podnikání?

Fakt, že je předmět podnikání (činnosti) uveden v zakladatelské lisitně je nutnou podmínkou k jeho registraci (nejčastěji na živnostenském, v některých případech také na obecním úřadě, u ČNB apt.) a následnému zápisu do OR. Neznamená to, že zapsáním předmětu podnikání lze rovnou takovou činnost vykonávat.

Předměty podníkání (činnosti) mohou být v zakladatelském dokumentu připravené pro budoucí použití. Není nutné mít všechny předměty podnikání i zapsané v ŽR a OR. Prostě v zakladatelské listině čekají, zda budou někdy požity. Výhodou je, že pokud se společnost v průběhu činnosti rozhodene pro registraci nějakého z uvedených předmětů podnikání, nemusí zakladatelskou listinu měnit notářským zápisem (poplatek notáři cca. 5000 Kč), jen proběhne registrace na ŽÚ (nebo najiném úřadě) a následný zápis do OR.

 

Předměty činnosti a podnikání v zakladatelské listině ready-made společností založených v roce  2012 a 2013:

 • Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
 • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 • Projektová činnost ve výstavbě
 • Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • Hostinská činnost
 • Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
 • Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče
 • Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
 • Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

 

Předměty činnosti a podnikání v zakladatelské listině ready-made společností založených v roce  2014 a později:

 • Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
 • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (volná živnost)

 

 • Malířství, lakýrnictví, natěračství
 • Truhlářství, podlahářství
 • Vodoinstalatérství, topenářství
 • Zámečnictví, nástrojařství
 • Zednictví
 • Projektová činnost ve výstavbě
 • Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

 

 • Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže
 • Holičství, kadeřnictví
 • Kosmetické služby
 • Masérské, rekondiční a regenerační služby
 • Pedikúra, manikúra
 • Provozování solárií

 

 • Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
 • Podřízený pojišťovací zprostředkovatel
 • Pojišťovací zprostředkovatel
 • Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

 

 • Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
 • Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
 • Pekařství, cukrářství
 • Řeznictví a uzenářství
 • Hostinská činnost

 

 • Klempířství a oprava karoserií
 • Opravy silničních vozidel
 • Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
 • Silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
 • Silniční motorová doprava osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče
 • Silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
 • Silniční motorová doprava osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Jaký je rozdíl mezi cenou ready-made společnosti a základním kapitálem?

Základní kapitál představuje souhrn vkladů společníků do společnosti. Je-li základní kapitál plně splacen, znamená to, že společníci nemají vůči společnosti žádný dluh a neručí za závazky společnosti. Něco jiného jsou aktiva, tedy vlastní majetek společnosti.

Cena společnosti je oproti tomu vlastně provize za vyřízení všech náležitostí nutných k bezproblémovému založení a následnému přepisu společnosti:

1)     Zakladatelská listina společnosti
2)     Složení základního kapitálu
3)     Zápis společnosti do obchodního resjtříku
4)     Založení běžného účtu
5)     Odeslání přihlášky k dani z příjmu právnických osob na FÚ
6)     Příprava dokumentů pro převod obchodního podílu/akcie
7)     Jmenování statutárních a dozorčích orgánů
8)     Případné změny zakladatelské listiny
9)     Příprava dokumentů pro zápis živností do ŽR
10)   Příprava dokumentů pro zápis změn do OR
11)   Vyřízení zápisu živností do ŽR
12)   Vyřízení zápisu změn do OR
13)   Odeslání přihlášky k DPH na finanční úřad
14)   V případě, že sídlo zůstává u PBO – označení sídla

Dostanu slevu když zakoupím více ready-made společností?

Pro věrné naše klienty poskytujeme následující množstevní slevy při koupi většího množství ready made společností s ručením omezeným. Slevy se poskytují ze základní ceny společnosti. Jedná se o slevy z cen ready made s.r.o. i ready made a.s.

 • druhá společnost - sleva 2%
 • třetí společnost - sleva 5%
 • čtvrtá  a další společnost - sleva 10%

Kolik stojí ready-made s.r.o.?

Základní cena s.r.o. založená v roce 2012 je 29 900 Kč vč. DPH
Základní cena s.r.o. založená v roce 2013 je 22 900 Kč vč. DPH
Základní cena s.r.o. založená v roce 2014 je 18 900 Kč vč. DPH
(akční ceny platné jen do 31.3.2014)
Cena je fakturována jako cena za prodej obchodního podílu, proto je dle platné legislativy osvobozena od DPH a ceny jsou uvedeny vč. 0% DPH.


Podmínky uplatnění základní ceny:

 • cena společnosti již zahrnuje slevu 3000 Kč vč. DPH za využití sídla společnosti na jedné z našich adres
 • cena předpokládá, že se nebude měnit zakladatelská listina, jejíž změna je zpoplateněna 5000 Kč vč. DPH

 

Sleva za využití našeho sídla:

Základní cena společnosti již zahrnuje slevu 3000 Kč vč. DPH a počítá s tím, že využijete naší výhodné nabídky na virtuální sídlo. V opačném případě bude sleva z ceny společnosti vyjmuta.

 

Změna zakladatelské listiny:

V případě nutnosti změny zakladatelské listny notářským zápisem je třeba počítat s příplatkem 5.000 Kč vč. DPH za notářské služby (u změny ZK i více - dle navýšení). Zakladatelská listina se mění v následujících případech:

 • změna obchodní firmy (názvu) společnosti
 • přesun sídla firmy mimo Prahu
 • jiný počet jednatelů než jeden
 • jmenování prokuristy
 • jiný počet společníků (vlastníků) než jeden (jen u společností založených v roce 2012 a 2013)
 • přidání předmětů podnikání
 • navýšení základního kapitálu

Kolik stojí ready-made a.s.?

Základní cena s.r.o. založená v roce 2012 je 64 900 Kč vč. DPH
Základní cena s.r.o. založená v roce 2013 je 54 900 Kč vč. DPH
(akční ceny platné jen do 31.3.2014)
Cena je fakturována jako cena za prodej obchodního podílu, proto je dle platné legislativy osvobozena od DPH a ceny jsou uvedeny vč. 0% DPH.

Podmínky uplatnění základní ceny:

 • cena společnosti již zahrnuje slevu 3000 Kč vč. DPH za využití sídla společnosti na jedné z našich adres
 • cena předpokládá, že se nebude měnit zakladatelská listina, jejíž změna je zpoplateněna 5000 Kč vč. DPH

 

Sleva za využití našeho sídla:

Základní cena společnosti již zahrnuje slevu 3000 Kč vč. DPH a počítá s tím, že využijete naší výhodné nabídky na virtuální sídlo. V opačném případě bude sleva z ceny společnosti vyjmuta.

 

Změna zakladatelské listiny:

V případě nutnosti změny zakladatelské listny notářským zápisem je třeba počítat s příplatkem 5.000 Kč vč. DPH za notářské služby (u změny ZK i více - dle navýšení). Zakladatelská listina se mění v následujících případech:

 • změna obchodní firmy (názvu) společnosti
 • přesun sídla firmy mimo Prahu
 • jiný počet členů představenstva než 1 v případě jediného akcionáře, než 3 v případě více akcionářů
 • jiný počet členů dozorčí rady než 3
 • přidání předmětů podnikání
 • navýšení základního kapitálu
 • změna z dualistického na monistický systém