Zpět na slovníček pojmů

Dozorčí rada je kolektivním orgánem právnické osoby, který má převážně kontrolní pravomoci vůči orgánu, který společnost řídí či který má obchodní vedení. Podle českého práva se zřizuje zejména u kapitálových obchodních společností (akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným) a dále u různých jiných subjektů, pokud tak určuje zvláštní zákon nebo zakladatelský dokument (např. státní podnik, veřejná výzkumná instituce, zájmové sdružení právnických osob, nadace, nadační fond apod.). Obvykle se kontrolní rada skládá z 3 členů, kteří si volí svého předsedu. Členy dozorčí rady volí celá valná hromada. Dozorčí rada nahlíží a kontroluje všechny doklady a záznamy, které souvisí s činností společnosti. Dohlíží na to, aby byli veškeré činnosti společnosti v souladu s právními předpisy.