Profesionální servis daňového poradce, který provede klienta co nejefektivněji dobrovolnou registrací a pomůže mu s argumentací a dokumentací před finančním úřadem.

Potřebujete změnit zápis vaší společnosti v obchodním rejstříku? Došlo ke změně názvu (firmy společnosti), sídla, přidání nebo odebrání živnosti, změně jednatele či společníka nebo změně jiného…

Změna zakladatelského dokumentu - zakladatelské listiny, společenské smlouvy či stanov společnosti, to vše osvědčeno notářským zápisem.

Valná hromada označuje nejvyšší orgán obchodní společnosti, tj. společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. Z každé valné hromady je nutné vytvořit zápis a zveřejnit jej ve sbírce listin.…

Obchodní podíl ve společnosti můžete samozřejmě převést na jiný subjekt. Změnu majitele části, nebo celé společnosti, na přání klientů provádíme velice často.

Pro zápis volné živnosti do obchodního rejstříku musíte splnit pouze všeobecné podmínky provozování živnosti, tj. dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost. Není nutné dokládat…

Řemeslné a vázané živnosti jsou živnosti ohlašovací. Živnostenské oprávnění vzniká k datu ohlášení, tj. k datu podání formuláře na živnostenský úřad. Ke vzniku oprávnění k provozování řemeslné a…

Koncesovanou živnost lze provozovat na základě uděleného státního povolení (koncese). Ke vzniku oprávnění k provozování koncesované živností však nestačí pouze splňovat všeobecné podmínky provozování…

S platností tzv. nového obchodního zákoníku, tj. zákona o korporacích, dostaly společnosti možnost se zcela podřídit tomuto zákonu jako celku (tzv. generální opt-in). V praxi to znamená, že se…

Od roku 2015 finanční úřady začaly využívat výjimku v zákoně - jde o takzvaný proces delegace sídla, který je zakotven v § 18 daňového řádu. Proces prakticky probíhá tak, že finanční úřady mají…

V oboru působíme již od roku 2004 a za tu dobu jsme získali cenné zkušenosti v komunikaci s úřady a rejstříkovými soudy. Proto vám pomůžeme s většinou obvyklých i méně obvyklých problémů a potřeb, se…

Mám zájem o uvedenou službu

Mám zájem o služby:

Vyplněním a odesláním formuláře potvrzujete souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby zpracování nabídky poptávané služby.

Zaškrtnutím políčka dáváte společnosti Prague Business Office s.r.o. souhlas se zpracování osobních údajů pro marketingové účely. Slibujeme, že vám budeme zasílat pouze zajímavé informace z podnikatelské oblasti týkající se námi nabízených služeb.

Více o zpracování a ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.