I když žádné velké změny v zakládání společností s ručením omezeným oproti roku 2015 neočekáváme, je dobré si na začátku nového roku zrekapitulovat veškeré kroky, které je nutné pro založení s.r.o. absolvovat.

Jak při založení společnosti s ručením omezeným v roce 2016 postupovat

 

 1. U notáře sepíšete zakladatelský dokument
 • S notářem se na schůzce domluvte několik dní předem. Občas totiž bývají notáři tak zaneprázdnění, že na schůzku budete čekat i týdny.
 • Notáři předem specifikujte

- název společnosti

- sídlo společnosti

- předměty podnikání

- vnitřní strukturu společnosti (jednatel/é, společníci, valná hromada, kdo o čem rozhoduje a za jakých podmínek atp.)

- výši základního kapitálu, popř. rozdělení ZK na podíly či kmenové listy

- a další specifika (např. převoditelnost podílu)

 

 • Pamatujte, že pokud jste jediným společníkem, podepisujete zakladatelskou listinu, pokud je vás vícero společníků, podepisujete společenskou smlouvu.

 

 1. Založíte si vázaný účet a složíte na něj základní kapitál
 • S podepsaným zakladatelským dokumentem běžte do banky, kde si založíte vázaný účet pro složení základního kapitálu. Na tento účet převedete nebo složíte základní kapitál, který zůstane vázaný a nedotknutelný až do pravomocného rozhodnutí soudu o zápisu, případně nezápisu společnosti do obchodního rejstříku.
 • V případě, že si v bance domluvíte schůzku předem a budete peníze převádět z účtu, který bude vedený ve stejné bance, nebo složíte hotovost na pokladně, získáte potvrzení o složení základního kapitálu obratem. V jiných případech si na něj několik dnů počkáte.

 

 1. Zapište společnost do živnostenského rejstříku
 • Se zakladatelským dokumentem zajděte také na živnostenský úřad a zapište si požadované živnosti do rejstříku. Lhůta pro zápis je 5 pracovních dnů a začíná běžet prvním dnem po dni podání žádosti a uhrazení poplatku
 • Zapište svou společnost do živnostenského rejstříku ještě před tím, než ji zapíšete do obchodního rejstříku. Ušetříte si tak jednu cestu na rejstříkový soud a také poplatek za dopsání živností do OR.

 

 1.      Zapište společnost do obchodního rejstříku
 • V kufříku máte zakladatelský dokument a další potřebné dokumenty v požadované podobě (jako je souhlas s umístěním sídla, prohlášení správce vkladu, prohlášení statutárů a členů dozorčích orgánů, formulář návrhu na soud atp.), potvrzení o složení základního kapitálu a živnosti máte v ŽR taky zapsány. V tomto okamžiku přichází na řadu zápis společnosti do obchodního rejstříku. To provedete buď přes podatelnu rejstříkového soudu (osobně, poštou, elektronicky) nebo prostřednictvím notáře.
 • U rejstříkového soudu zaplatíte kolek ve výši 6 000 Kč a vyčkáte lhůtu 5 pracovních dní, která také začíná běžet den po podání návrhu a uhrazení kolku.
 • U notáře, kterého však nemůžete ve všech případech využít, vás zápis vyjde o necelých 1 000 korun levněji a k zápisu společnosti do OR dojde bez prodlení, tj. zpravidla okamžitě na schůzce. Bude se jednat o vaši druhou návštěvu notáře.

 

 1. Registrujete společnost minimálně k dani z příjmu právnických osob
 • Po zápisu společnosti do OR ji musíte registrovat ještě k potřebným daním. Všichni majitelé společností povinně platí daň z příjmu právnických osob. Další daně se pak odvíjí podle specifikace společnosti. Typicky to může být silniční daň nebo daň z přidané hodnoty.

 

Kolik času vám založení s.r.o. v roce 2016 zabere?

 

Než oběhnete příslušné úřady a instituce a uplynou zákonné lhůty, uběhne pár týdnů. Od okamžiku první návštěvy notáře a získání IČ to bude v ideálních případech trvat:

 

 • 6 pracovních dní při zápisu společnosti do OR notářem
 • 11 pracovních dní při zápisu společnosti do OR soudem

 

Tyto termíny ovšem nepočítají s nejrůznějšími průtahy, které běžně při zakládání společností s ručením omezeným vznikají. Jakmile vám v bance, na živnostenském úřadě, u soudu a v jiných institucích bude v dokumentaci něco chybět, doba vyřízení vašeho požadavku či žádosti se protáhne. V potaz vezměte také dobu, kterou nad přípravou založení společnosti strávíte. Zpravidla se jedná o desítky hodin až dny.

Pokud na výše uvedené zařizování nemáte čas, bude pro vás příjemnější volbou koupě ready made s.r.o. Tato společnost je již zapsaná v OR i na všech úřadech a má uhrazený základní kapitál. Pořídíte si ji během pár desítek minut na jediné schůzce, kde podepíšete připravené dokumenty. Vzápětí již za firmu můžete jednat, vystavovat faktury a vůbec plně podnikat. 

Prague Business Office je tu pro Vás. U nás si nekupujete jen společnost, ale také svůj vlastní čas, který tak můžete věnovat důležitějším záležitostem.

Zpět na seznam článků