07.01.2021

Zákon o korporacích

Změna monistické struktury akciové společnosti

Na základě nové novely zákona o obchodních korporacích došlo automaticky od 1.1.2021 k výmazu statutárních ředitelů u všech akciových společností a působnost statutárních ředitelů přešla na správní radu. Zánik funkce statutárního ředitele je nutné oznámit příslušným subjektům včetně České správy sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám. Vzhledem k novele zákona se změnily i pravomoci a povinnosti správní rady. Kromě obchodního vedení společnosti a zastupování firmy navenek má nyní také povinnosti sestavovat účetní uzávěrky nebo svolávat valnou hromadu.

Pokračovat ve čtení článku...
07.01.2021

Zákon o korporacích

Volná živnost už nestačí

Na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu z května roku 2021, sp. zn. 27 Cdo 3549/2020, nemůže zakladatelský dokument uvádět jako předmět podnikání pouze název volné živnosti „Výroba, obchod a služby neuvedené  přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, jelikož se nejedná o přesnou definici předmětu podnikání dané společnosti.

Pokračovat ve čtení článku...