Na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu z května roku 2021, sp. zn. 27 Cdo 3549/2020, nemůže zakladatelský dokument uvádět jako předmět podnikání pouze název volné živnosti „Výroba, obchod a služby neuvedené  přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, jelikož se nejedná o přesnou definici předmětu podnikání dané společnosti.

Upřesnění předmětu podnikání musí být určité

Účelem upřesnění předmětu podnikání v zakladatelské listině či ve společenské smlouvě je zajistit, aby obchodní korporace vykonávala přesně ty činnosti, které má zapsané v zakladatelském dokumentu, jelikož název volné živnosti bez upřesnění konkrétních oborů činností nespecifikuje předmět podnikání společnosti. S ohledem na nízkou administrativní náročnost v případě budoucích změn má zapsaný název volné živnosti „Výroba, obchod a služby neuvedené přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ bez specifikace konkrétních oborů činností drtivá většina společností.

Hrozí i pokuta

Pokud má společnost v obchodním rejstříku zapsaný pouze název volné živnosti bez konkrétních oborů, může ji rejstříkový soud vyzvat, aby zjednala nápravu a v případě nezjednání nápravy může soud uložit pokutu ve výši až 100.000,-Kč. Neočekává se, že budou společnosti vyzývány k nápravě okamžitě, vzhledem k množství společností s takto definovaným předmětem podnikání. Pokud se rozhodnutí Nejvyššího soudu týká i vaší společnosti a chcete se vyhnout výzvě od rejstříkového soudu, nejlepší variantou je upravit zakladatelský dokument dobrovolně. Jestliže se rozhodnete ke specifikaci předmětu podnikání, jak to požaduje Nejvyšší soud, bude zapotřebí sepsat notářský zápis, pokud se tedy jedná o společností s ručením omezeným nebo o akciovou společnost.

Změnu vyřídíme za Vás

Pokud se rozhodnete provést změnu zakladatelského dokumentu a zápisu v obchodním rejstříku, tak jak to požaduje Nejvyšší soud, celý proces za Vás rádi vyřídíme. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Zpět na seznam článků