Založení společnosti a start podnikání je záležitost, která vyžaduje od podnikatele odvahu. A to nejen proto, že podnikání je chtě nechtě rizikové, ale také proto, že jeho počátek, a bohužel nejen ten, provází nemalý boj s úředním šimlem. Podnikatel musí navštívit množství úřadů a vyčkat mnoho správních lhůt, než podepíše první smlouvu či vystaví první fakturu.

Co všechno je potřeba udělat pro založení společnosti, kolik to stojí a jak může pomoci Prague Business Office?

Před založením společnosti si musíte promyslet následující body:

1)    jak bude vypadat zakladatelská listina, tj. především:

 • název společnosti
 • sídlo společnosti
 • výše základního kapitálu
 • o jaký typ společnosti se bude jednat - společnost s ručením omezeným, evropská společnost, akciová společnost
 • kolik bude ve společnosti společníků/akcionářů a statutárních orgánů (jednatel, představenstvo, statutární ředitel atp.)
 • jaké budou případně vztahu mezi vlastníky, statutáry, kdo a jak může za společnost jednat
 • jaké předměty podnikání má společnost v dlouhodobé horizontu v plánu uskutečňovat

 

2)    jaké živnosti budou zapsány v živnostenském rejstříku

 

3)    k jakým daním se bude společnosti registrovat (nejčastěji daň z příjmu právnických osob, daň z přidané hodnoty, daň silniční, ale i další druhy daní)

Pokud máte rozmyšleny tyto základní body, kontaktujete nejprve notáře. Notář sepíše zakladatelský dokument společnosti (můžete se také setkat s názvem zakladatelská listina či společenská smlouva), popř. stanovy společnosti. To ale rozhodně neznamená, že společnosti již může podnikat - k tomu vede ještě dlouhá cesta. Od okamžiku, kdy je tento dokument na světě, můžete učinit některé další kroky. Jedná se především

 • podpis nájemní smlouvy, aby bylo možné získat souhlas s umístěním sídla společnosti
 • registrace živností na živnostenském úřadě
 • a v neposlední řadě také zřízení účtu společnosti v bance a složení základního kapitálu na tento účet.

Možná se divíte, ale bez výše uvedeného vám nebude přiděleno IČ.

V této chvíli máte tedy v ruce

 • zakladatelský dokument
 • výpis z živnostenského rejstříku
 • potvrzení o složení základního kapitálu
 • souhlas s umístěním sídla
 • a další potřebné dokumenty, které souvisí např. s doložením statutárních zástupců nebo s formálním zápisem společnosti do obchodního rejstříku (formulář pro soud) atp.

A můžete přistoupit k zápisu společnosti do obchodního rejstříku. Existují dvě cesty.

První (a do nedávné doby jediná) cesta, jak zapsat společnost do obchodního rejstříku, je podat veškeré dokumenty na příslušný rejstříkový soud buď osobně na podatelně, poštou či elektronicky (např. prostřednictvím datové schránky). Klasická správní lhůta pro vyřízení je 5 pracovních dní (počínající běžet dnem následujícím po dni podání), v některých případech ještě prodloužená o patnáctidenní odvolací lhůtu.

Od roku 2015 dochází k inovaci. Jedná se o přímý přístup všech notářů přímo do obchodního rejstříku. Notáři proto mohou sami do obchodního rejstříku zapisovat skutečnosti, které ještě do nedávna do něj mohl zapsat pouze soud. Velikou výhodou je kromě časové úspory (odpadá nutnost návštěvy soudu a notář zapíše informace do obchodníku rychleji než soud) také úspora finanční. Druhá cesta tedy znamená vrátit se k notáři, který sepíše další notářský zápis o zápisu společnosti do obchodního rejstříku a ověření všech dokumentů a bez zbytečného odkladu zapíše společnost do obchodního rejstříku. Veškeré dokumenty v digitální podobě na soud zašle sám.

Níže proto naleznete tři finanční a časová porovnání:

Uvedené časy jsou odhady spíše při spodní hranici možností laika v tomto oboru a předpokládají, že nedojde na žádném z úseků cesty k cíli k zádrhelu – na žádném úřadě, v bance, u notáře, u majitele nemovitosti, kde bude sídlo, což bohužel také nebývá pravidlem. Odpovězte si sami na otázku – na kolik si vážíte minimálně 8 hodin svého času a nervů při byrokratickém boji na poli zakládání společnosti a financí nutných ke složení základního kapitálu? Je to více než 5200 Kč? Není? Pak je pro Vás Prague Business Office tou správnou volbou!

Zpět na seznam článků