Na základě nové novely zákona o obchodních korporacích došlo automaticky od 1.1.2021 k výmazu statutárních ředitelů u všech akciových společností a působnost statutárních ředitelů přešla na správní radu. Zánik funkce statutárního ředitele je nutné oznámit příslušným subjektům včetně České správy sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám. Vzhledem k novele zákona se změnily i pravomoci a povinnosti správní rady. Kromě obchodního vedení společnosti a zastupování firmy navenek má nyní také povinnosti sestavovat účetní uzávěrky nebo svolávat valnou hromadu.

Úprava stanov a doplnění do obchodního rejstříku

Na úpravu stanov a doplnění způsobu jednání členů správní rady do obchodního rejstříku mají společnosti čas do 1.1.2022, přičemž úprava stanov je možná pouze notářským zápisem. Neučiní-li tak společnost v této lhůtě, může jí rejstříkový soud vyzvat k nápravě, případně může být společnosti udělena pokuta, což může vyústit i ke zrušení společnosti a její likvidaci.

Změnu vyřídíme za Vás

Pokud se rozhodnete provést změnu stanov a zápisu způsobu jednání správní rady do obchodního rejstříku, celý proces za Vás rádi vyřídíme. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Zpět na seznam článků