Ministerstvo financí navrhlo prominout červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. To znamená, že červnovou zálohu (tj. druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha u pololetních plátců) nebudete muset v červnu hradit. O zrušení zálohy, tj. první pololetní či druhé čtvrtletní, není třeba žádat placení této zálohy bude automaticky prominuto. Pozor, nejedná se však o úplné odpuštění daně, v příštím roce budete muset daň za toto období zohlednit při podávání přiznání za rok 2020.

V odůvodněných případech stanoví správce daně zálohy jinak, přičemž je možné je stanovit jinak i za celé zdaňovací období, tj. i zpětně, např. i u zálohy již splatné k 15. 3. 2020. Vznikne-li z důvodu neuhrazené zálohy úrok z prodlení, lze jej prominout na základě individuálně podané žádosti. Žádost je třeba odůvodnit, a to ve vztahu k mimořádným událostem, v jejichž důsledku došlo nebo by mohlo dojít útlumu ekonomické činnosti s předpokládaným dopadem do výsledku hospodaření (např. karanténa nebo nemoc, výpadky dodavatelů, ztráta odběratelů atd.).
Přesné technické parametry budou po schválení vládou zveřejněny ve Finančním zpravodaji a na webu Finanční správy.

Zdroj:

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/danove-informace/dotazy-a-odpovedi/Dan-z-prijmu-fyzickych-osob

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj/2020/financni-zpravodaj-cislo-5-2020-37962

 

 

Zpět na seznam článků