Ošetřovné se vztahuje na rodiče dětí do 13 let věku a bude vypláceno po celou dobu mimořádného opatření, tedy po dobu zavřených školských zařízení. Ošetřovné bude vypláceno zpětně k datu přijetí mimořádných opatření. Rodič, který je v zaměstnaneckém poměru dostane 60 procent redukovaného vyměřovacího základu, pokud by se krizová opatření protáhla, je v úvahu navýšení ošetřovného nad rámec současných 60 procent redukovaného vyměřovacího základu.

 

U OSVČ by mělo jít o jednorázovou sociální dávku ve výši 424 Kč za každý den v karanténě. Nárok budou mít ty OSVČ, které musely zůstat se svým dítětem doma. OSVČ budou muset podat žádost stejně jako v případě zaměstnance. O ošetřovné budou moci OSVČ žádat na živnostenském úřadě.

 

Jak o ošetřovné žádat:

Tiskopis žádosti o ošetřovné vám potvrdí školské zařízení ve dvou vyhotoveních. Druhé vyhotovení tiskopisu je pro případ, že se rodiče při péči střídají, jinak stačí jedno. Žadatel o ošetřovnné (rodič) vyplní část B tiskopisu a předá nebo elektronicky (sken formuláře) zašle svému zaměstnavateli, který podklady pro výplatu dávky předá Okresní správě sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí.

Tiskopis můžete vyplnit zde: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-vpduvz

Tiskopis pro ruční vyplnění, si můžete stáhnout zde: https://eportal.cssz.cz/documents/10593/2010767/ZOPPD.pdf

Po skončení kalendářního měsíce předá rodič zaměstnavateli tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. V tiskopisu se vyplní dny, ve kterých pečoval daný rodič o dítě, jelikož je možné, aby se pečující rodiče na ošetřovném střídali. Musí být tedy jasné, kdy byli doma s dětmi a kdy chodili do práce. Výkaz je nutné vyplňovat každý měsíc.

Tiskopis můžete vyplnit zde: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-vpduvz

Tiskopis pro ruční vyplnění, si můžete stáhnout zde: https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Vykaz_pece.pdf/

 

Zdroj:

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/osetrovne-bezbolestne-navod-jak-postupovat

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/osetrovne-az-do-13-narozenin-a-po-celou-dobu-uzavreni-skol-poslanci-podporili-navrh-ministryne-malacove

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/prehled-pomoci-podnikatelum-a-zivnostnikum--253649/

 

Zpět na seznam článků