Lhůta pro podání přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob je prodloužena do 1. července a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu a uhradit tuto daň bez jakékoliv sankce nejdéle o 3 měsíce později, a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem.

 

Zdroj: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ministerstvo-financi-prodlouzi-termin-pr-37832

 

 

Zpět na seznam článků