Zpět na výpis novinek

S účinností od 1.1.2014 vešly v platnost mj. dva nové rozsáhlé zákony, které ovlivní život všem občanům České republiky. Jedná se o Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a Zákon č. 90/2012 Sb. Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Tyto zákony nahrazují dosavadní právní úpravu (tj. mnohorát novelizovaný občanský zákoník z roku 1964 a obchodní zákoník z roku 1991).

Změn, které s sebou nová legislativa přináší, je mnoho. Postupně Vás budeme o důležitých aspektech vlivu na podnikatelské subjekty informovat.