Zpět na slovníček pojmů

Právnická osoba je právní pojem, který se vedle pojmu fyzická osoba (člověk) používá pro označení jednoho ze dvou typů právních subjektů. Právnická osoba má právní subjektivitu (způsobilost mít práva a povinnosti), stejně jako způsobilost k právním úkonům, už od okamžiku svého vzniku, a to v plném rozsahu, ledaže je omezena zákonem. Za právnickou osobu ovšem jejím jménem jednají osoby fyzické, tzv. statutární orgány nebo pověření zaměstnanci či členové. K jejímu vzniku je obvykle potřeba písemná smlouva nebo zakladatelská listina a vzniká zásadně dnem zápisu do obchodního nebo jiného rejstříku. Při vzniku je třeba určit její název, který pak požívá zákonné ochrany, a sídlo.

 


Právnickými osobami pak konkrétně jsou:
• sdružení fyzických nebo právnických osob (korporace),
• účelová sdružení majetku (nadace),
• jednotky územní samosprávy, tedy obce a kraje (veřejnoprávní korporace) a
• jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon obchodní společnosti, školy, instituce atp.).
Právnickou osobou je i stát, pokud je účastníkem občanskoprávních vztahů. Právnickou osobou naopak není sdružení vzniklé na základě smlouvy o sdružení.