Zpět na slovníček pojmů

Pohledávka je právo na zaplacení určité finanční částky. Jednoznačně patří mezi aktiva a rozlišujeme pohledávky krátkodobé a dlouhodobé. Nejčastěji vzniká z obchodního styku vůči odběrateli. Tedy vůči někomu, kdo kupuje službu či produkt. Délku pohledávek určuje doba splatnosti. Kromě pohledávek, které vznikají z obchodního styku, existují ještě pohledávky za zaměstnanci nebo za státem. V případě zaměstnanců se jedná například o zálohy na služební cesty.