Zpět na slovníček pojmů

Podíl je účast společníka ve společnosti, díky kterému mu vznikají práva i povinnosti. S výjimkou akciové společnosti může mít každý ve firmě jen jeden podíl. Při navýšení kapitálu dochází ke zvýšení obchodního podílu. Vlastník může s podílem nakládat, jak uzná za vhodné. To znamená, že může podíl převést na někoho jiného, zastavit jej nebo jinak zatížit. Vlastník je oprávněn podílet se na řízení korporace, vzniká mu právo na podíl na zisku či likvidačním zůstatku. V případě povinností se musí účastnit na ztrátě, ručí za závazky společnosti či má jiné pracovní a další povinnosti. Součást podílu je také vkladová povinnost. Ta z účasti na společnosti neplyne, ale vkladatel jí přejímá proto, aby nabyl účasti. Poměr podílu se určí podle poměru vkladů každého účastníka.