Zpět na slovníček pojmů

Identifikační číslo osoby je v České republice unikátní osmimístné číslo právnické osoby, podnikající fyzické osoby nebo organizační složky státu. Od roku 2010 je zákonem o veřejných registrech jednoznačně stanovena zkratka IČO. Toto identifikační číslo u nás bylo zavedeno již v roce 1989. Do té doby plnilo stejnou funkci rodné číslo. Přidělené IČO již nesmí být nikdy přidělené žádnému jinému subjektu. Toto pravidlo platí i v případě, že subjekt již zanikl. Každý subjekt má jen jedno IČO a to i v případě, že se zabývá více činnostmi. Obdobná identifikační čísla fungují také v ostatní státech EU. Číslo se nepřiděluje fyzickým osobám, které vykonávají duševní nebo tvůrčí činnost podle autorského zákona. Výjimkou jsou také fyzické osoby, které dělají zprostředkovatelskou činnost pro stavební spořitelny. Tyto subjekty vystupují pod svým rodným číslem.