Zpět na slovníček pojmů

Společnost s ručením omezeným je jednou z forem obchodních společností. Může jí založit jeden nebo více společníků. Základní kapitál tvoří minimálně 1 Kč. Firma vzniká až oficiálním zápisem do obchodního rejstříku. Za nedodržení svých závazků ručí společnost celým svým majetkem. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, která řeší všechny klíčové záležitosti týkající se společnosti. Na valnou hromadu dohlíží dozorčí rada, pokud je zřízena. Společníci mají právo na podíl na zisku nebo na likvidačním zůstatku. Společnost s ručením omezeným je nejrozšířenější formou obchodní společnosti v České republice. Její výhoda spočívá v omezeném ručení za závazky společnosti, relativně nízké hodnotě minimálního základního jmění a malé administrativní náročnosti. Jistým způsobem společnost s ručením omezeným subjektivně posunuje úroveň podnikání od fyzické osoby výše k profesionálnějšímu přístupu.