Zpět na slovníček pojmů

Živnostenský rejstřík je informační systém veřejné správy, který spravuje Živnostenský úřad České republiky. Do živnostenského rejstříku se zapisují údaje související s provozováním živností. Úprava živnostenského rejstříku je obsažena v § 60 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Jedná se o veřejný seznam vedený v elektronické podobě. Živnostenský rejstřík lze procházet online a najdete v něm údaje o podnikateli a jeho společnosti včetně sídla a další užitečné informace. Ve vyhledávání najdete požadovaný subjekt buď podle IČO nebo podle názvu. Díky statistickým údajům má každý zájemce možnost vidět vývoj podnikání na území ČR od roku 1992 až do současnosti.