Zpět na slovníček pojmů

Daň z přidané hodnoty tvoří jeden z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu. Platí ji všichni při nákupu většiny zboží a služeb, proto se jí také někdy říká univerzální daň. Dodavatel, který je registrován jako plátce, musí odvést z obchodu část hodnoty. Naopak odběratel si za jistých podmínek může zažádat o vrácení daně, kterou při obchodu dodavateli-plátci zaplatil. Základní sazba DPH je v současné době 21 %. U některého zboží nebo služeb zaplatí plátce sníženou daň v hodnotě 15 %, což se vztahuje například na potraviny nebo zdravotnické pomůcky. 10% sazbou jsou zatížené knihy, léky nebo kojenecká výživa. Úplné osvobození od daně mají zdravotnické, sociální a vzdělávací služby. Kompletní seznam služeb, které jsou osvobozené od daně, shrnuje § 51 zákona o dani z přidané hodnoty.