Provozovatel webu, společnost Prague Business Office, s.r.o., Těšnov 1163/5, 110 00 Praha 1, IČ 271 43 481, jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Prohlížením našeho webu dáváte souhlas s jejich využíváním.

Další informace
Zpět na slovníček pojmů

Notářský zápis je listina sepsaná notářem, která má při splnění zákonem stanovených náležitostí charakter veřejné listiny. Některé druhy právních úkonů musejí být povinně učiněny ve formě notářského zápisu. Veřejnou listinou jsou i stejnopisy notářského zápisu a výpisy z notářského zápisu. Notářský zápis obsahuje určení místa a dne úkonu, určení notáře a jeho sídla, určení účastníků a dalších zúčastněných osob, prohlášení účastníků, že jsou způsobilí k právním úkonům, údaj, jak byla ověřena totožnost všech zúčastněných osob, dále obsah úkonu (tedy samotný právní úkon, který má být notářským zápisem pořízen), údaj o tom, že byl zápis po přečtení účastníky schválen a na závěr podpisy zúčastněných osob a otisk úředního razítka notáře včetně jeho podpisu.