Zpět na slovníček pojmů

Tímto názvem se označuje nejvyšší orgán obchodní společnosti. Zasedá ve společnostech s ručením omezeným i v akciových společnostech. Valná hromada se schází v určitých intervalech a prostřednictvím společníků rozhoduje o dalších krocích týkajících se společnosti. U společníků záleží vždy na výši jejich podílu. Čím více akcií nebo vyšší vklad, tím větší podíl a možnost rozhodovat o osudu společnosti na zasedání valné hromady. Tento nejvyšší orgán se schází minimálně jednou ročně. Pravomoci jsou upraveny stanovami a právními předpisy. Valná hromada rozhoduje o veškerém dění ve firmě například o rozdělování zisku, vnitřní organizaci, schválení účetní uzávěrky nebo o jejím zrušení. V případě, že by se valná hromada nebyla schopná dohodnout v klíčových záležitostech, představenstvo volí náhradní valnou hromadu.