Zpět na slovníček pojmů

Společenská smlouva je smlouva, kterou zakladatelé zakládají obchodní společnost. V případě jediného zakladatele nahrazuje společenskou smlouvu zakladatelská listina. Společenská smlouva nemá vliv jen na založení společnosti, ale určuje například i vydání stanov. Je upravena zákonem o obchodních korporacích. Společenská smlouva musí být podepsána všemi zakladateli. Využívá se u všech běžných typů obchodních společností (u společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, komanditní společnosti i veřejné obchodní společnosti) i družstev. Společenská smlouva je právní dokument, bez kterého společnost nelze založit. Společenská smlouva se standardně sepisuje alespoň mezi dvěma společníky, kterými mohou být fyzické nebo právnické osoby (dle typu obchodní společnosti).