Zpět na slovníček pojmů

Základní kapitál představuje souhrn všech počátečních vkladů do společnosti.Primárně slouží jako prostředek ochrany věřitelů společnosti i samotných společníků. Od tohoto pojetí se však začíná odstupovat, a to především od 1.1.2014, kdy byla přijata nová právně-obchodní legislativa, minimální základní kapitál s.r.o. byl snížen na 1 Kč a byly zvýšeny povinnosti a ručení statutárních orgánů. Důvodem, proč základní kapitál neplnil ochranu věřitelů, bylo, že zákon po společnosti nevyžadoval, aby udržovala majetek v hodnotě základního kapitálu. Zároveň se touto minimální výší vkladu odstraňuje jedna z bariér vstupu do podnikání.Povinnost vytvářet základní kapitál mají pouze některé obchodní společnosti včetně družstva. Obecně tedy musí vytvářet základní kapitálv zákonné výši společnost s ručením omezeným, akciová společnost i družstvo. I z tohoto důvodu jsou nazývány tyto společnosti vyjma družstva jako kapitálové společnosti. Minimální výše základního kapitálu společnosti s ručením omezeným je 1 Kč. Mimimální výše základního kapitálu akciové společnosti jsou 2 000 000 Kč.