Zpět na slovníček pojmů

Podnikatelský plán by měl detailně rozpracovat každý začínající podnikatel. Jedná se v podstatě o navržení fiktivní firmy nebo také strategické plánování podnikatelské činnosti a všech činností, které s tím souvisí. Kvalitně vytvořený podnikatelský záměr pomůže odhalit slabiny a rizika, která by při pozdějším odhalení mohla mít fatální důsledky. Podnikatelský plán slouží také jako primární podklad pro žádost o úvěr nebo finanční podporu od investora. Funguje jako ideální představa o podnikání, které se podnikatel snaží po celou dobu své činnosti přiblížit. Jednu ze stěžejních částí představuje rozvaha neboli finanční plán celého podnikání. Díky němu podnikatel zjistí, zda je vůbec schopný dosáhnout zisku a za jakých podmínek.