Zpět na slovníček pojmů

Ekonomický pojem „obrat“ znamená určitý finanční obnos, který společnost přijala za dané účetnické období. Nejčastějším termínem je potom denní, kvartální nebo roční obrat. V podstatě jde o tržby společnosti za určité časové období. Obrat je důležitý také z hlediska odvodů DPH. Daň z přidané hodnoty se platí ve chvíli, kdy výše obratu za posledních 12 měsíců dosáhne 1 milionu korun a více. Je důležité nezaměňovat obrat se ziskem. Zisk je čistý výdělek po všech srážkách a zároveň optimální výsledek hospodaření.