Zpět na slovníček pojmů

Zisk tvoří rozdíl mezi náklady a výnosy. Jedná se o optimální výsledek hospodaření a většinou primární cíl podnikání. U s.r.o. se všichni společníci podílejí na zisku podle poměru svých podílů, pokud není ve společenské smlouvě jiné ustanovení o rozdělování zisku. O participaci na zisku následně rozhoduje statutární orgán společnosti - valná hromada. U akciové společnosti se zisk vyplácí podle výše akcií, které daný akcionář vlastní, pokud není ve stanovách uvedeno něco jiného. Zisk společnosti se daní sazbou daně z příjmů právnických osob. Podíly ve společnosti musí jednotliví společníci zdanit sazbou daně z příjmů fyzických osob.