Zpět na slovníček pojmů

Ve společnosti s ručením omezeným může být zaměstnanec pověřený prostřednictvím plné moci k zastupování firmy. Stejně tak může být plná moc udělena ve věci samotného založení společnosti. Tato varianta značně ušetří čas. Platná je platná v případě, že podpisy prošly úředním ověřením.