Zpět na slovníček pojmů

Zákon o obchodních korporacích spadá do občanského zákoníku. Od 1. 1. 2014 došlo k zásadním změnám, které se týkají také společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. Nejmarkantnější změnu s sebou nese výše základního kapitálu do společnosti s ručením omezeným. Tato výše byla nově stanovena na 1 Kč místo dřívějších 200 000 Kč. Při zakládání akciové společnosti se mohou společníci nově rozhodnout, zda bude akciová společnost spravována jedním nebo dvěma orgány. Jedná se o tzv. monistický nebo dualistický systém.