Zpět na slovníček pojmů

Občanský zákoník sdružuje souhrn zákonů z oblasti soukromého práva.  Od 1. 1. 2014 došlo k zásadním změnám mj. také v oblasti zákonů o obchodních korporacích. Sem spadá i společnost s ručením omezeným a akciová společnost. Nejmarkantnější změnu s sebou nese výše základního kapitálu do společnosti s ručením omezeným. Tato výše byla nově stanovena na 1 Kč místo dřívějších 200 000 Kč. Při zakládání akciové společnosti se mohou společníci nově rozhodnout, zda bude akciová společnost spravována jedním nebo dvěma orgány. Jedná se o tzv. monistický nebo dualistický systém.