Zpět na slovníček pojmů

Živnostenský odbor přijímá od fyzických a právnických osob ohlášení živností a žádosti o vydání koncesí. Funguje jako centrální registrační místo. Přijímá přihlášky k daňové registraci a důchodovému či nemocenskému pojištění.  Je provozovatelem živnostenského rejstříku, do kterého zapisuje zákonem stanovené údaje. Vydává také úplné nebo částečné výpisy z tohoto rejstříku.