Zpět na slovníček pojmů

Živnost definujeme jako soustavnou podnikatelskou činnost provozovanou samostatně, pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Aby mohla fyzická nebo právnická osoba začít živnost provozovat, musí bezpodmínečně získat živnostenské oprávnění pro danou činnost. Živnosti se v České republice rozdělují na ohlašovací a koncesované. Koncesované živnosti se mohou provozovat na základě udělení koncese. Ohlašované živnosti vznikají na základě ohlášení a dále se dělí na řemeslné, vázané a volné. Volná živnost je jediná, ke které nepotřebuje podnikatel odbornou způsobilost.