Zpět na slovníček pojmů

Sídlo společnosti musí být vždy bezpodmínečně zapsané v obchodním rejstříku. Bez určení sídla není možné firmu založit. Může se jednat o skutečné nebo virtuální sídlo. Na skutečném sídle podnikatel reálně vykonává výdělečnou činnost. Virtuální sídlo funguje jako kontaktní adresa pro korespondenci. V současné době se virtuální sídlo společnosti nachází nejčastěji ve velkých městech jako je Praha nebo Brno z důvodu lukrativnější adresy. Podnikatel by na sídle měl být k zastižení nebo by v místě určení měla být osoba, která vyřídí telefonní vzkazy a převezme korespondenci.