Zpět na slovníček pojmů

V roce 2015 došlo ke změně a podnikatel musí neprodleně oznámit skutečné sídlo své společnosti, přestože jinak využívá např. jeho virtuální variantu. Skutečné sídlo je místo, kde se schází vedení společnosti za účelem rozhodování o dalším působení firmy. Oznámení skutečného sídla musí být provedeno prostřednictvím formuláře „Oznámení o změně registračních údajů“. V případě porušení povinnosti o ohlášení skutečného sídla, riskuje podnikatel pokutu až do výše 500 000 Kč.