Zpět na slovníček pojmů

Pojem „místo podnikání“ se užívá pouze v kontextu s fyzickými osobami. U právnických osob se používá termín „sídlo společnosti“. Místo podnikání smí být vždy pouze jedno. V podstatě se jedná o adresu, ze které řídí fyzická osoba svou podnikatelskou činnost. Nejčastěji se jedná o místo trvalého bydliště podnikatele. V případě, že se místo od trvalého bydliště liší, je fyzická osoba povinna prokázat nárok pro užívání těchto prostor. Jakoukoli změnu místa podnikání je podnikatel povinen neprodleně ohlásit živnostenskému úřadu.