Zpět na slovníček pojmů

Údaje, které jsou zapsané v seznamu akcionářů, může společnost využívat pouze pro svoji vlastní potřebu. Seznam akcionářů se pravidelně aktualizuje, dojde-li k odchodu akcionáře, bez otálení se ze seznamu vymaže. Seznam obsahuje označení druhu akcie, její jmenovitou hodnotu, jméno a bydliště akcionáře včetně čísla bankovního účtu.