Zpět na slovníček pojmů

Od 1. 1. 2014 platí novinka v rámci zákonu o obchodních korporacích, kam spadá také akciová společnost. Nově se sami společníci rozhodují, zda bude akciová společnost spravována pouze jedním nebo dvěma orgány. Monistický model představuje jeden orgán se širokou škálou působnosti, kde figuruje pouze správní rada. Funkce statutárního orgánu a dozoru se prolíná. Na druhou stranu dualistický model zahrnuje dvě odlišné instance. Statutární orgán – nejčastěji představenstvo, a samostatnou dozorčí radu.