Zpět na slovníček pojmů

Pod pojmem prokura se rozumí plná moc, prostřednictvím které zmocňuje podnikatel jinou fyzickou osobu ke všem právním úkonům, které se váží k provozu společnosti. Taková fyzická osoba se označuje jako prokurista. Jedná se o velmi široké zmocnění. Prokuru lze udělit i více osobám a nabývá účinnosti dnem zápisu do obchodního rejstříku. Pravidla, kterými se prokura řídí, jsou ukotvena v občanském zákoníku. Prokurista na dokumentech užívá speciální podpis. Nejčastěji se jedná o zkratku „Ppa“ nebo „pp“.