Zpět na slovníček pojmů

Zakladatelskou listinu obsahující jen povinné náležitosti můžeme zařadit do kategorie právních dokumentů. Má formu notářského zápisu a využívá se zejména v případě, pokud společnost zřizuje pouze jeden zakladatel. Tento dokument zachycuje jen základní strukturu společnosti, která nepřipouští individuální úpravy. Nadefinujete tedy pouze tyto údaje:

  •       název společnosti
  •       adresa sídla
  •       předmět podnikání nebo činnosti (počet není omezen)
  •       informace o základním kapitálu
  •       počet jednatelů

Za předpokladu, že je u zrodu společnosti zakladatelů více, můžete uzavřít tzv. společenskou smlouvu obsahující jen povinné náležitosti.

Dne 7. 6. 2016 došlo u zakladatelských listin obsahujících jen povinné náležitosti k zlevnění notářských poplatků a kolků. Celkové náklady při založení této zjednodušené verze společnosti činí 6 500 Kč.