Zpět na slovníček pojmů

Zakladatelská listina je právní dokument mající formu notářského zápisu, kterým samostatná osoba zakládá obchodní společnost. Je-li zakladatelů více, pak se společnost zakládá společenskou smlouvou. Využívá se u všech běžných typů obchodních společností (u společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, komanditní společnosti i veřejné obchodní společnosti). Hlavní úprava společenské smlouvy vychází ze zákona o obchodních korporacích. Společenská smlouva je právní dokument, bez kterého společnost nelze založit. Společenská smlouva se standardně sepisuje alespoň mezi dvěma společníky, kterými mohou být fyzické nebo právnické osoby (dle typu obchodní společnosti). Pokud je pouze jeden zakladatel firmy, tak se sepíše zakladatelská listina. U akciové společnosti se společenská smlouva označuje jako smlouva zakladatelská.