Zpět na slovníček pojmů

Dividenda je výnos z akcie, který se vyplácí akcionářům podle rozhodnutí valné hromady. Vyplácí se v rozhodný den, kdy akcionář akci vlastní. V českém prostředí to bývá den, kdy zasedá valná hromada. Pro výplatu dividend je proto nesmírně důležité tento den znát, aby se nestalo, že akcionář akcie prodá dřív. Spravedlivě rozdělené dividendy závisí především na zisku akciové společnosti po zaplacení daní. Tento výnos může vyplácet i společnost, která momentálně nedisponuje žádným ziskem. Na druhou stranu společnost, která v zisku je, nemusí dividendy vyplácet vůbec. Výše výnosu je jedním z činitelů, které mohou ovlivnit kurz akcie, proto se případné výkyvy mohou tlumit vícenásobnou výplatou dividend po částech, například čtvrtletně po čtvrtinách.