Zpět na slovníček pojmů

Akcie neboli podíl je cenný papír, který potvrzuje, že jeho majitel (držitel) je akcionář. To znamená, že vložil určitý majetkový podíl (kapitál) do akciové společnosti. Akcionáři nakupují akcie, protože očekávají zisk z vyplacení dividend a z růstu kapitalizace akcie. S některými akciemi se obchoduje na burzách cenných papírů, kde se určuje i jejich cena. V případě, že akcionář nakoupí akcie ve vhodné době, může hodně vydělat, protože cena jedné akcie se může zvýšit až o několik stovek procent. Akcionář také disponuje různými právy. Podílí se na zisku společnosti formou dividendy a řídí společnost prostřednictvím hlasování na valné hromadě. Jedna akcie zpravidla představuje jeden hlas, to znamená, že čím více akcií akcionář vlastní, tím větší rozhodovací právo ve společnosti získá.  V případně likvidace se podílí na likvidačním zůstatku společnosti. Za závazky firmy akcionáři neručí.