Přihlášení firmy jako plátce DPH není tak snadné jako v minulosti. Finanční úřady zpřísnily registraci a ne každému se povede přihlásit.

Dobrovolná registrace k DPH

Plátcem DPH se stáváte buď povinně, nebo dobrovolně. Automaticky DPH platíte, pokud jste v předchozích 12 měsících dosáhli obratu 1 milion Kč. Pokud se tak nestane, je vaše registrace k DPH dobrovolná. Status plátce DPH s sebou přináší určité ekonomické i marketingové výhody. Některé firmy (zákazníci) nenakupují od neplátců DPH vůbec, v zahraničí se dokonce můžete setkat s podezřívavým přístupem vůči subjektům, které DPH neodvádí. Pokud nakupujete od plátců, DPH si můžete odečíst. Stát se plátcem DPH znamená zařadit se pomyslně mezi velké firmy, které působí důvěryhodněji

Co obnáší přihlášení k DPH?

Chcete se stát plátcem? V prvním kroku vyplňte formulář a odešlete ho na příslušný finanční úřad. Nenechte se vyvést z míry následujícími výzvami o doložení dalších dokumentů, jako je podnikatelský záměr a doplňující informace o vaší společnosti. Od roku 2015 přistupují finanční úřady k registracím nových plátců mnohem přísněji. V některých případech zahajuje úřad  řízení o odstranění pochybností. Důvodem je snaha o prevenci potenciální kriminální činnosti. Úřady se snaží zamezit daňovým podvodům a chrání státní rozpočet.

Staňte se plátci bez překážek

Registrace k DPH se stala během na dlouhou trať a výsledek bývá leckdy nejistý. Obraťte se proto na nás. Individuálně prostudujeme váš případ a vypracujeme žádost o registraci včetně odpovědi na výzvu od finančního úřadu. Vytvoříme seznam příloh, kterými doložíme, že vaše registrace je oprávněná a sestavíme podnikatelský plán. V této oblasti se pohybujeme od roku 2004 a máme bohaté zkušenosti s jednáním na úřadech a zpracováním požadované administrativy. Začněte podnikat s námi a staňte se plátci DPH bez potíží.

Pomůžeme vám: Registrace společnosti k DPH

 

Zpět na seznam článků